تبیان، دستیار زندگی
آیا تا حالا شده كه بخواهید رادیویی بسازید اما ندانید از كجا شروع كنید؟ در این صفحه و صفحات بعد می آموزید كه چه كار كنید! تمام قطعات و لوازمی كه برای ساخت نیاز دارید در شكل زیر نشان داده شده است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رادیو بسازید

آیا تا حالا شده كه بخواهید رادیویی بسازید اما ندانید از كجا شروع كنید؟ در این صفحه می آموزید كه چه طور این کار را انجام دهید!

تمام قطعات و لوازمی كه برای ساخت نیاز دارید در شكل زیر نشان داده شده است. شما می توانید این وسایل را از فروشگاه های لوازم الكترونیك تهیه نمایید، البته اگر شكل بعضی قطعات متفاوت بود زیاد نگران نشوید.

رادیو بسازید رادیو بسازید

رادیو بسازید

وسایل مورد نیاز

رادیو بسازید

آماده سازی جعبه

1- بر روی یك طرف جعبه، مربعی هم اندازه مقطع قرقره نخ رسم كنید. به دقت مربع را ببرید.

 رادیو بسازید

2- همانند شكل، دو سوراخ در مقابل جعبه درست كنید. سوراخ بزرگ برای دسته مقاومت متغیر و سوراخ كوچك برای گوشی است.

 رادیو بسازید

3- كاغذهای رنگی و ورق آلومینیومی را برای تزیین ببرید. این اشكال را به چسب آغشته كنید و به جعبه بچسبانید تا شبیه رادیو شود.

 رادیو بسازید

4- سیم را به دو تكه 10 و 5 متری ببرید. یك طرف هر كدام را لخت نموده و هر یك را به منگنه كاغذ وصل كنید.

 رادیو بسازید

5- یك دور نوار چسب (محكم) حول قرقره بچسبانید. به دقت سیم نازك را دور قرقره بپیچید، سعی كنید هر حلقه در نزدیكی حلقه دیگر قرار گیرد.

 رادیو بسازید

6- همانند شكل، پوشش رنگی روی سیم را سوهان بزنید تا برداشته شود، امّا مراقب باشید سیم بریده نشود. گیره كاغذ را برای دسته تنظیم خم كنید.

 رادیو بسازید

كارگاه رادیو

1- مقوای مستطیل شكلی ببرید، به طوری كه كاملاً در ته جعبه جا شود. ترمینال های برق را به 9 واحد تك خانه ای و یك واحد 3 خانه ای ببرید.

 رادیو بسازید

2- پیچ ترمینال ها را تا نیمه باز كنید. انتهای سیم و یا پایه قطعه را در حفره ترمینال قرار دهید.

 رادیو بسازید

3- پیچ ترمینال را ببندید. با كشیدن هر قطعه از محكم بسته شدن آن اطمینان حاصل كنید.

 رادیو بسازید

4- دیود بایستی در جهت درست در مدار قرار گیرد. طرفی كه رنگ سیاه دارد باید به ترانزیستور وصل شود.

 رادیو بسازید

5- ترانزیستور سه پایه دارد: بِیس، اِمیتر و كُلِكتور. پایه ها را همانند شكل خم كنید. هر پایه را به ترمینال پیچ كنید.

 رادیو بسازید

6- پایه منفی خازن الكترولیت (با علامت منفی یا پیكان نشان داده شده است) را همانند شكل به پایه كُلِكتور ترانزیستور وصل كنید.

 رادیو بسازید

7- هر كدام از سه واحد ترمینال را به كمك سه تكه سیم به سه پایه مقاومت متغیر وصل كنید. (همانند شكل)

 رادیو بسازید

8- از صحت جهت اتصال باتری اطمینان حاصل كنید به طوری كه كلید به سر مثبت باتری وصل شود.

رادیو بسازید رادیو بسازید

اتمام کار

1- مدار را درون جعبه قرار دهید. سیم پیچ را تا نیمه (با نوار چسب) به جعبه بچسبانید، طوری كه سیم لخت و باریكه سوهان خورده به سمت بیرون جعبه باشد.

 رادیو بسازید

2- دسته تنظیم را همانند شكل زیر حول منگنه كاغذ (محكم) خم كنید. سیم زمین را از خازن به منگنه كاغذ وصل نمایید.

 رادیو بسازید

3- سیم هوایی خازن و سیم لخت سیم پیچ را به منگنه كاغذِ سیم هوایی وصل كنید. منگنه را (همانند شكل كامل زیرین) به جعبه فشار دهید.

 رادیو بسازید

4- سیم دیگر را از باتری به كلید وصل كنید. با چسب كلید را از بیرون (در نزدیكی سیم پیچ گیرنده) به جعبه بچسبانید.

 رادیو بسازید

5- هر دو سیم گوشی را از سوراخ جعبه عبور دهید. یكی از آنها را به سیم آزاد مقاومت 3.3 كیلو اهمی وصل كنید.

 رادیو بسازید

6- دسته مقاومت متغیر را درون حفره اش در جعبه ببرید و به كمك مهره اش آن را به جعبه محكم كنید. نوار چسب را (برای تزیین) روی دسته بچسبانید.

 رادیو بسازید

تنظیم رادیو

به محض اینكه ساخت رادیو به اتمام رساندید، شما آماده گوش دادن به امواج رادیویی خواهید بود! با دقت گوشی را در گوش قرار دهید. سپس دسته تنظیم را به آرامی روی سیم لخت سیم پیچ گیرنده حركت دهید. در هنگامی كه دسته را روی سیم پیچ حركت می دهید، شما می توانید روی ایستگاه های مختلف تنظیم كنید. هر چه تعداد دور سیم پیچ بیشتر باشد ایستگاه های رادیویی بیشتری را می توانید دریافت نمایید.

رادیو بسازید

بازگشت