• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1388/08/28
  • تاريخ :

دوز

* نام خود و حریفتان را در کادرها وارد کنید.

* سعی کنید سه نقطه همرنگ را کنار هم بچینید.

* به این کار دوز کردن می گویند.

* هر بار دوز کردن یک نوبت جایزه دارد.

* بازی وقتی تمام است که دیگر نقطه ای خالی نماند.

 

 

 

UserName