تبیان، دستیار زندگی
به محض اینكه تجهیزات حفاری به نفت یا گاز می رسد، معمولاً برچیده می شود و به محل جدیدی منتقل می گردد. ممكن است چندین چاه در یك حوزه بزرگ حفر شود. از سطح زمین، نفت خام یا گاز طبیعی از چاه بالا كشیده شده و سپس از طریق خطوط لوله به پالایشگاه نفت یا پایانه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میدان نفتی

به محض اینكه تجهیزات حفاری به نفت یا گاز می رسد، معمولاً برچیده می شود و به محل جدیدی منتقل می گردد. ممكن است چندین چاه در یك حوزه بزرگ حفر شود. از سطح زمین، نفت خام یا گاز طبیعی از چاه بالا كشیده شده و سپس از طریق خطوط لوله به پالایشگاه نفت یا پایانه های گاز فرستاده می شود. در دریا، نوع بزرگی از تجهیزات به نام سكوی فرآوری نصب شده و به چاه زیر دریا متصل می شود (البته گاهی در اطراف تجهیزات حفاری ساخته می شود). گاز یا نفت به بالای سكوی فرآوری (كه مشتمل بر تجهیزات تصفیه و فرآوری است) كشیده می شود.

 میدان نفتی

 میدان نفتی

در ضمن سكوها دارای اقامتگاه هایی برای بیش از یك صد كارگر می باشند. پس از تصفیه و فرآوری، گاز یا نفت از طریق لوله به كنار تلمبه می شوند یا به وسیله كشتی های نفت كش بزرگ فرستاده می شود.

انتقال از دكل به پالایشگاه

نفت خام از چاه نفت (مخازن زیر زمینی) بالا كشیده شده و سپس در خطوط لوله جریان می یابد. ممكن است نفت به اندازه كافی فشار داشته باشد و بدون كمك، جریان یابد، اما اغلب به كمك نیاز دارد. ممكن است تلمبه ای نفت را بالا بكشد. گاهی آب، بخار و یا گاز تحت فشار در چاه دیگری به پایین فرستاده می شود تا بر اثر نیروی آن نفت از چاه بالا آورده شود. در این آزمایش، یك ظرف حاوی روغن مایع نشانگر حوزه نفتی، و لوله پلاستیكی نشانگر چاه و لوله انتقال است. هوا (یا گاز) یا آب به پایین فرستاده می شود تا نفت به بالا فرستاده شده و از طریق خطوط لوله به نفت كش یا پالایشگاه ( كه در اینجا ظرف است) منتقل گردد.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

آنچه شما نیاز دارید:

یك ظرف در دار غیر قابل نفوذ بوسیله هوا، لیوان، دو لوله پلاستیكی انعطاف پذیر ٧٥ سانتیمتری، روغن آشپزخانه، چاقو، جعبه چوبی، قیف، كاتر، سوهان گرد، قیچی، پارچ، چسب نواری

 میدان نفتی

١- به در ظرف پلاستیكی چسب نواری بزنید. دو سوراخ در نوار چسب و در بوجود آورید. سوراخ ها را آنقدر بزرگ كنید تا لوله مماس و محكم در آن وارد شود. لوله ها را در سوراخ ها وارد كنید.

 میدان نفتی

٢- نصف ظرف را با روغن خوراكی پر كنید و در آن را ببندید. لیوان را روی جعبه قرار دهید طوری كه بالاتر از در ظرف باشد. از یكی از دوستانتان بخواهید لوله را داخل لیوان بگیرد تا لوله خروجی شكل گیرد.

 میدان نفتی

٣- مطمئن شوید انتهای دیگر لوله خروجی داخل ظرف روغن باشد. درحالی كه دوستتان لوله خروجی را گرفته است (اهمیت ندارد لوله تزریق در روغن باشد یا نه). داخل لوله تزریق بدمید وبدین ترتیب روغن را به داخل لیوان بریزد.

 میدان نفتی

٤- حال دستگاه را به شكل دیگری می بندیم. لوله خروجی بالا ببرید تا انتهایش دقیقاً زیر سطح در باشد. مطمئن شوید انتهای لوله تزریق زیر سطح روغن باشد. قیفی به انتهای لوله تزریق وصل كنید.

 میدان نفتی

٥- لیوان را مثل قبل روی چند جعبه چوبی قرار دهید، تا بالاتر از در ظرف قرار گیرد. انتهای لوله خروجی را در لیوان بگیرید. از دوستتان بخواهید قیف را بالاتر از سطح لیوان بگیرد و به آرامی در آن آب بریزد. نگاه كنید چگونه آب به زیر روغن می رود و بر اثر نیروی آن روغن از طریق لوله خروجی به لیوان منتقل می شود.

 میدان نفتی

شهر نفتی

در اوایل سال ١٨٩٠، جویندگان نفت به طور اتفاقی تعدادی دكل حفاری در یك منطقه حفر می كردند تا حداكثر نفت را بدست آورند.

 میدان نفتی

استخراج

سكوهای بزرگ استخراج در دریا، نفت و گاز را از زیر بستر دریا استخراج می كنند. بسیاری از آنها روی برج های مرتفع فولادی قرار دارند، برخی از آنها از بلندترین ساختمان های دنیا مرتفع تر هستند. برخی از آنها روی پایه های تو خالی قرار دارند یا روی مخازن خالی شناور هستند. یك سكو ممكن است گاز یا روغن را به حوزه نفتی تزریق كند تا نفت از لوله های چاه به بالای سكو منتقل شود.

 میدان نفتی

گاز طبیعی به داخل حوزه (روی سطح نفت) تزریق می شود و نفت بالا می آید.

آب به داخل حوزه (زیر سطح نفت) تزریق می شود و نفت بالا می آید.

 میدان نفتی

بازگشت