تبیان، دستیار زندگی
یك راه برای ساخت موتور سریع تر این است كه آهن ربا دیگری اضافه كنید. برای این منظور آهن ربایی را روی موتور در حال چرخش قرار دهید. وقتی شما آهن ربا را به سیم پیچ در حال دوران نزدیك می كنید، یكی از دو حالت زیر اتفاق می افتد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یك موتور سریع تر

یك راه برای ساخت موتور سریع تر این است كه آهن ربای دیگری اضافه كنید. برای این منظور آهن ربایی را روی موتور در حال چرخش قرار دهید. وقتی شما آهن ربا را به سیم پیچ در حال دوران نزدیك می كنید، یكی از دو حالت زیر اتفاق می افتد. یا موتور سریع تر حركت می كند یا موتور متوقف می شود. این بستگی به این دارد كه كدام قطب آهن ربا را نزدیك نموده اید.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

راه دیگری نیز برای چرخش سریع موتور وجود دارد. موتور فقط در طول یك نیم دور جریان را از خود عبور می دهد. در طی نیم دور دیگر، عایق روی سیم مانع برقراری جریان می شود. این امر اجتناب ناپذیر بود زیرا به محض اینكه سیم پیچ می چرخد تا با آهن ربا هم خط شود، اگر در این حالت باز هم اجازه دهیم تا جریان ادامه یابد، سیم پیچ جذب آهن ربای دائمی شده و دیگر فرصت چرخش را پیدا نمی كند.

اما فرض كنید به جای قطع جریان، ما جهت آن را عكس كنیم، با این كار قطب شمال آهن ربای الكتریكی قطب جنوب می شود و بالعكس، قطب جنوب آن قطب شمال می گردد. بدین ترتیب سیم پیچ تمایل دارد تا باز هم بچرخد، و از آنجا كه سیم پیچ از قبل در یك جهت در حال حركت بود، همان جهت برای حركت ادامه می یابد.

بنابراین تمام آنچه كه ما نیاز داریم این است كه چگونه می توان جهت جریان را معكوس نمود؟

این موضوع خیلی آسان است. موتور را در مقابل خودتان قرار دهید، طوری كه محور آن در جهت چپ به راست شما باشد.

یك موتور سریع تر

حال سیم لختی را به تكیه گاه چپ وصل كنید و اجازه دهید تا بر روی محور راست (بعد از تكیه گاه سمت راست) قرار گیرد. از طرف دیگر، سیم لخت دیگری را به تكیه گاه راست وصل كنید و اجازه دهید تا بر روی محور چپ (بعد از تكیه گاه چپ) قرار گیرد.

در یك نیمه چرخش، نیمه لخت محور رو به پایین بوده و با سیم لخت تكیه گاه تماس پیدا می كند، دقیقاً شبیه همان اتفاقی كه در گذشته روی می داد. در نیم چرخ بعدی، نیمه لخت محور، رو به بالا قرار دارد و با سیم جدیدی كه روی محور گذاشته ایم تماس پیدا می كند. از آنجا كه این سیم ها به تكیه گاه های مقابل (روبرو و معكوس) وصل شده اند، جهت جریان بر عكس می شود. بنابراین در هر چرخش، به جای یك بار، دو بار به موتور نیرو وارد می شود. در نتیجه با دو برابر قدرت و سرعت حركت می كند.

در تصویر زیر، موتوری كه به روش ساخته شده است را می بینید. اتصالات در زیر تخته صورت گرفته است. اما شما به خوبی دو سیم لخت جدیدی را كه روی محور قرار گرفته اند را مشاهده می كنید. در ضمن به یاد داشته باشید كه این سیم ها به تكیه گاه های مقابل (روبرو و معكوس) وصل شده اند.

یك موتور سریع تر

در تصویر زیر یك نمای نزدیك تر از همان موتور را می بینید. دقت كنید كه دو عدد دانه تسبیح (پلاستیكی یا شیشه ای) روی محور گذاشته شده است. این دانه های تسبیح سرعت موتور را باز هم افزایش می دهند، زیرا باعث كاهش اصطكاك بین محور و تكیه گاه می گردند. از آنجا كه این باعث كاهش اصطكاك شده، و از طرف دیگر سیم های جدید كه روی محور قرار گرفته اند باعث افزایش اصطكاك می شود، بنابراین اینها اثر هم را از بین برده و موتور هنوز با دو برابر سرعت موتور ساده خواهد چرخید.

یك موتور سریع تر

بازگشت