تبیان، دستیار زندگی
این موتور ساده، انرژی الكتریكی را به حركتی تبدیل می كند، و خیلی شبیه آن چیزی است كه توسط مایكل فارادی (در سال ١٨٢١) ساخته شد. ... ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موتور الكتریكی فارادی

این موتور ساده، انرژی الكتریكی را به حركتی تبدیل می كند، و خیلی شبیه آن چیزی است كه توسط مایكل فارادی (در سال ١٨٢١) ساخته شد. فارادی از یك ماده سمی و خطرناك به نام جیوه استفاده نمود، اما در این آزمایش ما از ماده رسانای دیگری (آب نمك) استفاده می كنیم.

موتور الكتریكی فارادی

فارادی نشان داد كه جریان الكتریكی و میدان مغناطیسی، اثر متقابلی بر یكدیگر می گذارند و بر اثر آن، حركـتی برای هر دو حاصل می شود.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

ورق آلومینیوم، مقوای پوستر، آهن ربای كوچك قوی، سیم مسی، باتری ٤.٥ ولتی، ظرف گرد آلومینیومی (یا فلزی)، خمیر مجسمه سازی، سیم به همراه گیره سوسماری، رخت آویز فلزی، آب نمك گرم، خط كش

١- یك ورق آلومینیومی را روی میز قرار دهید. مقوای مربع شكل كوچكی را در یك طرف آن قرار دهید. خمیر مجسمه سازی را به شكل استوانه درآورید، و آن را بر روی مقوا قرار دهید.

موتور الكتریكی فارادی

٢- یك تكه از میله رخت آویز را ببرید. آن را به شكل"L " در آورید. در انتهای طرف كوتاه آن قلاب كوچكی ایجاد كنید. طرف دیگر آن را در خمیر مجسمه سازی قرار دهید. مقوا مانع از اتصال ورق آلومینیومی با این میله می شود.

موتور الكتریكی فارادی

٣- آهن ربا را در مركز ظرف قرار دهید. ارتفاع قلاب سیم تا ورق آلومینیومی را اندازه بگیرید، و یك تكه سیم مسی (بدون روكش) را به این طول ببرید. ظرف را در زیر قلاب قرار دهید.

موتور الكتریكی فارادی

٤- سیم مسی را صاف نموده، و قلاب كوچكی در یك انتهای آن ایجاد كنید. آب نمك را تا لبه در ظرف آلومینیومی بریزید. هر چه آب گرمتر و پر نمك تر باشد نتیجه آزمایش بهتر خواهد بود.

موتور الكتریكی فارادی

٥- قلاب سیم مسی را روی قلاب سیم رخت آویز آویزان كنید و اجازه دهید انتهای آن وارد آب نمك شود. قطب مثبت باتری را به ورق آلومینیومی و قطب منفی آن را به میله"L " شكل وصل كنید. انتهای سیم آویزان در ظرف آب (حول آهن ربا) شروع به چرخش می كند. در این بین، آب نمك شروع به تولید گاز هیدروژن می كند. پس از آنكه موتور برای مدتی شروع به كار خواهد نمود.

موتور الكتریكی فارادی

باتری را قطع كنید. ظرف را خالی نموده، و به سوراخ كوچكی كه در كف آن بوجود آمده توجه كنید، در این محل آلومینیوم حل شده است.

نوع دیگری از موتور فارادی بسازید

مایكل فارادی اولین فردی است كه موتور الكتریكی را ساخت. در تصویر زیر نمونه ای از این موتور را مشاهده می كنید.

موتور الكتریكی فارادی

در این وسیله آهن ربایی در ظرف سركه قرار دارد. قطب شمال آهن ربا به سمت بالا است. قدرت آهن ربا فوق العاده زیاد است. روی این آهن ربا یك تكه سیم مسی (تقریباً سنگین) قرار دارد و حدود ٢ سانتیمتر آن در سركه می باشد. این سیم هیچ تماسی با آهن ربا ندارد و می تواند آزادانه نوسان كند. از طرف دیگر این سیم به گیره سوسماری وصل است. گیره سوسماری به سیم انعطاف پذیری وصل است، و طرف دیگر این سیم از میله افقی آویزان می باشد.

یك تكه ورق آلومینیومی داخل ظرف سركه قرار دارد (البته به جای آن می توان از سیم مسی استفاده نمود).

وقتی منبع ولتاژ ٣٠ تا ٥٠ ولت (در اینجا این ولتاژ توسط چند باتری سری ٩ ولتی تأمین شده است) به ورق آلومینیومی و سیم (ضخیم) وسطی وصل می شود، سیم مسی در اطراف آهن ربا شروع به حركت می كند.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

البته مقدار زیادی حباب اكسیژن و هیدروژن نیز بوجود می آید كه برای این پروژه یك اثر جانبی به حساب می آید. در اینجا نیز یك موتور هم قطبی حاصل شده است.

این دستگاه چگونه كار می كند؟

وقتی جریان در سیم مسی بر قرار می شود، میدان مغناطیسی در اطراف آن بوجود می آید. این میدان اثر متقابلی بر میدان مغناطیسی آهن ربا (در زیر ظرف سركه) می گذارد، و در نتیجه نیرویی به سیم وارد می گردد.

بازگشت