• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:49
  • تاريخ :

الماس دو بعدی

الماس دوبعدی یك طرح نمونه برای بادبادك است. طرحی كه در زیر می بینید دارای دو حلقه ی كنترل است- برای بادهای ملایم از حلقه بالایی و برای بادهای شدیدتر از حلقه پایینی استفاده نمایید. اگر بادبادك در حین پرواز تلوتلو خورد دنباله بلندتری به آن وصل كنید.

دو مثلث از پلی اتیلن یا نایلون ببرید. هر دو را هم اندازه كنید، و اجازه دهید وجه وتر به اندازه ١٠ میلیمتر بر روی هم منطبق شوند.

الماس دو بعدی

بالك دیگری ببرید و اجازه دهید ١٠ میلیمتر هم پوشانی داشته باشد. به گوشه آن نوار چسب بزنید و به كمك سوراخ كن كاغذ دو سوراخ بر روی آن بوجود آورید و دو حلقه ی كنترل به آنها وصل كنید.

الماس دو بعدی

دو بادبان را به هم بدوزید یا به نوار چسب به هم وصل كنید. آنها را از وجه بزرگتر (همانند شكل روبرو) به هم متصل كنید. بالك را بدوزید یا با چسب وصل كنید، سعی كنید آن را به فاصله ٩٠ میلیمتری نوك بادبادك قرار دهید.

الماس دو بعدی

محفظه مثلثی كوچك (پكت) را به نوك، ستون و ته بال بدوزید یا با نوار چسب بچسبانید. آنها بایستی خیلی محكم باشند بنابراین از موادی محكم تر از جنس بال استفاده كنید.

الماس دو بعدی

دو تكه چوب به طول و عرض بادبادك (به قطر ٨-٤ میلیمتر) ببرید. آنها را روی بادبادك و در محفظه های (پكتهای) مربوطه اش قرار دهید. چوب ها را به كمك چسب نواری بچسبانید یا نوارهای كتانی را به بادبان بدوزید و آن را به تركه گره بزنید.

الماس دو بعدی

چهار دنباله پلی اتیلنی ببرید (هر كدام به پهنای ٥ میلیمتر و به طول ٢ متر). دو تا از آنها را به كمك سنجاق قفلی به ته بادبادك وصل كنید. در صورتی كه بادبادك پایدار نبود دو تای دیگر را وصل كنید. نخ پرواز را به حلقه بالایی یا پایینی (بسته به شرایط باد) وصل كنید.

الماس دو بعدی

الماس دو بعدی

بازگشت

UserName