تبیان، دستیار زندگی
امیدواریم همانند پرنده اوج بگیرد- اما ممكن است لازم باشد كه تعادل آن را تنظیم كنید. همواره زمین مسطح و باز را برای پرواز انتخاب كنید و هرگز سعی نكنید در بادهای شدید یا هوای ساكن بادبادك ر به پرواز درآورید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمایش پرواز

آزمایش پرواز، لحظه حساسی است.

آیا بادبادك را به درستی ساخته اید؟

آیا پرواز می كند یا سقوط؟

آیا اصلاً از زمین بلند می شود؟

امیدواریم همانند پرنده اوج بگیرد- اما ممكن است لازم باشد كه تعادل آن را تنظیم كنید. همواره زمین مسطح و باز را برای پرواز انتخاب كنید و هرگز سعی نكنید در بادهای شدید یا هوای ساكن بادبادك ر به پرواز درآورید. با دو نفر شروع كردن خیلی ساده تر است. ٦-١٠ متر از نخ را باز كنید و آن را سفت بكشید.

آزمایش پرواز

مطمئن باشید همكار شما رو به باد ایستاده باشد. وی بایستی بادبادك را رو به بالا بگیرد طوری كه روی بادبادك در معرض باد باشد. نخ را محكم بكشید- بادبادك به پرواز در می آید. اگر اینگونه نبود به عقب بروید (و كمی بدوید) یا به مقدار كم نخ را بكشید.

نكات ایمنی پرواز

- از تیر برق، درختان، خانه ها و سیم های هوایی فاصله بگیرید. - اگر هوا توفانی بود از دستكش چرمی استفاده كنید. اگر نخ به طور ناگهانی كشیده شود ممكن است گوشت و دست را سوزانده یا ببرد. - بادبادك را نزدیك فرودگاه ها یا ارتفاعات به پرواز در نیاورید زیرا ممكن است در مسیر هواپیما باشد. - بادبادك را در هوای توفانی به پرواز در نیاورید. ممكن است صاعقه به بادبادك اصابت كند و شما را بكشد. - اگر مردم یا حیوانات در رفت و آمد هستند بادبادك را به پرواز در نیاورید.

تنظیم تعادل

ممكن است بادبادك در یك روز كاملاً خوب پرواز كند، اما در روز دیگر بد پرواز كند- این ممكن است به واسطه تغییرات در شرایط وزش باد باشد. شما بایستی از عهده این مشكل بر بیایید، برای این منظور سعی كنید حلقه ی كنترل را حركت دهید.

قبل از پرواز بادبادك را از حلقه ی كنترل نگه دارید. حلقه را طوری تنظیم كنید تا بادبادك تحت زاویه ٣٠-٢٠ درجه آویزان شود.

تنظیم تعادل

حركت دادن اتصال به جلو (تحت زاویه كم نسبت به باد) باعث می شود بادبادك در ارتفاع بالاتری پرواز كنید،

تنظیم تعادل

حركت دادن اتصال به عقب باعث می شود بادبادك تحت زاویه شیبدار تری به پرواز درآید.

تنظیم تعادل

اشكال زدایی

بادبادك بلند نمی شود: باد كافی نیست، نخ اتصال خیلی كوتاه است یا دنباله خیلی بلند است.

اشكال زدایی

بادبادك بلند می شود سپس سقوط میكند: ممكن است لازم باشد نخ اتصال كمی كوتاه شود.

اشكال زدایی

بادبادك می چرخد یا تلوتلو می خورد: دنباله بیشتری وصل كنید.

اشكال زدایی

پایین آوردن بادبادكتان

برای پایین آوردن بادبادك، نخ را حول قرقره بپیچید. اگر باد شدید بود سعی كنید نخ را دست به دست جمع كنید تا بادبادك پایین بیاید.

بازگشت