• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:49
  • تاريخ :

اجزا بادبادک

اگر چه طراحی و شكل بادبادك ها می تواند متفاوت باشد، اما اجزای اصلی آنها نام یكسانی دارد. این اجزاء را در شكل زیر می بینید. در صفحات آینده آنچه كه در این رابطه بایستی بشناسید را خواهید دانست.

اجزا بادبادک

اجزا بادبادک

 

درس بعدی

درس قبلی

UserName