• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28
  • تاريخ :

صدای دلخراش

از یك بادكنك برای تولید صدای بلند و دلخراش استفاده كنید. شما خواهید دید كه چگونه حركت های سریع یا ارتعاشات می تواند صدا تولید كند.

 

وسایل مورد نیاز

وسايل مورد نياز

 

١- به كمك تلمبه بادكنك را باد كنید. دهانه آن را بگیرید تا هوا خارج نشود.

بادكنك

٢- دهانه بادكنك را گرفته و آن را بكشید. در حین خروج هوا، بادكنك صدا تولید می كند.

 

توليد صداي  دلخراش

 

صدای انسان

هنگامی كه هوای ریه شما با فشار روی تارهای صوتی گلوی شما دمیده می شوند، به ارتعاش درآمده و صدا بوجود می آورند. دهان و زبان شما این اصوات را به شكل كلمات در می آورند.

صداي انسان

 

بازگشت

UserName