تبیان، دستیار زندگی
كامپیوتری كه در درس گذشته ساختید اكنون آماده استفاده است. این وسیله اعدادی كه شما وارد می كنید را نشان می دهد، و می تواند دو عدد را با هم جمع كند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كامپیوتر خانگی ٢

كامپیوتری كه در درس گذشته ساختید اكنون آماده استفاده است. این وسیله اعدادی كه شما وارد می كنید را نشان می دهد، و می تواند دو عدد را با هم جمع كند. در هر حال از آنجا كه نمایشگر فقط می تواند یك عدد را نمایش دهد بنابراین حاصل جمع نمی تواند بیشتر از ٩ باشد.

استفاده از كامپیوترتان

به كمك كامپیوترتان دو عدد بین صفر تا ٩ نه را با هم جمع كنید (به طوری كه حاصل جمع آنها بیشتر از نه نباشد). شما در ابتدا باید عدد مبنای ده را به عدد مبنای دو تبدیل كنید. سپس دو عدد مبنای دو را به كامپیوتر وارد نمایید. كامپیوتر این اعداد را در حافظه ذخیره می كند، و وقتی كلید فعال سازی را فشار می دهید آنها را به شكل مبنای ده نمایش می دهد. از حافظه اعداد به جمع كننده فرستاده می شوند. جمع كننده اعداد را جمع می كند و نتیجه را به دیكودر می فرستد. در آنجا حاصل جمع در مبنای دو به عدد مبنای ده تبدیل شده و در پایان در نمایشگر نشان داده می شود.

١- كلید آدرس (سبز رنگ) را به بالا حركت دهید (A). عدد چهار بیتی را به كمك كلیدهای ورودی وارد كنید، برای ١ آنها را به بالا حركت داده و برای ٠ آنها را به پایین ببرید. در تصویر روبرو، عدد مبنای دوی ٠٠١١ (در مبنای ده ٣) وارد شده است.

نحوه انجام کار

٢- كلید فعال سازی (A) را فشار دهید. با این كار، عدد ورودی به واحد حافظه و سپس به جمع كننده فرستاده می شود. در آنجا این عدد با ٠٠٠٠ جمع می شود. سپس نتیجه به دیكودر رفته و از آنجا به نمایشگر فرستاده می شود. عدد ورودی نبایستی از ١٠٠١ (در مبنای ده ٩) بیشتر باشد.

نمایشگرنحوه انجام کار

٣- كلید آدرس (سبز رنگ) را به پایین حركت دهید (B). مجدداً به كمك كلید ورودی عدد دوم را (به عنوان ورودی) وارد كنید. در شكل روبرو، عدد مبنای دوی ٠١٠١ (در مبنای ده ٥) وارد شده است.

نحوه انجام کار

٤- كلید فعال سازیB را فشار دهید. عدد ورودی به حافظه و سپس به جمع كننده منتقل می شود. در آنجا این عدد با ٠٠٠٠ جمع می گردد. سپس نتیجه به دیكودر رفته و از آنجا به نمایشگر فرستاده می شود. عدد ورودی نبایستی از ١٠٠١ (در مبنای ده ٩) بیشتر باشد.

نمایشگرنحوه انجام کار

٥- كلید فعال سازیA  و B را با هم فشار دهید. اعداد A و B  با هم جمع می شوند و در این حالت ١٠٠٠ (در مبنای ده ٨) به نمایش در می آید.

ساخت کامپیوتر

اولین كامپیوتر

مهندس انگلیسی چارلز بابیج (١٧٩٢- ١٨٧١) برای اولین بار در سال ١٨٣٣ فكر كامپیوتر را مطرح كرد. وی ماشین مكانیكی طراحی كرد و آن را "ماشین تحلیلی" نامید. این ماشین می توانست برای انجام عملیات های ریاضی متفاوتی برنامه ریزی شود، البته لازم به ذكر است كه این دستگاه هرگز ساخته نشد. در واقع جد و طلایه دار كامپیوترهای امروزی "بریتیش كولوسیوس" است (شكل زیر). این اولین كامپیوتر الكترونیكی است. این ماشین در سال ١٩٤٣، در اوج جنگ جهانی دوم، ساخته شد و از آن برای رمز گشایی استفاده می شد. كامپیوترهای اولیه ماشین های بسیار بزرگی بودند كه انبوهی از سیم ها، لامپ های الكترونی و قطعات را به هم وصل می كردند.

کامپیوتر اولیه

كامپیوتر چگونه كار می كند؟

در كامپیوتر، واحدهای ورودی، حافظه، پردازشگر و نمایشگر به وسیله خطوط داده به یكدیگر وصل می شوند. خطوط داده اعداد مبنای دو را از واحدی به واحد بعدی حمل می كنند. خطوط داده (به غیر از آنكه به نمایشگر می رود) شامل چهار سیم هستند كه هر كدام یك بیت (٠ یا ١) از عدد چهار بیتی را حمل می كنند. وقتی ١ حاضر باشد، این موضوع با برقراری جریان در سیم نشان داده می شود. وقتی ٠ حاضر باشد، این موضوع با عدم برقراری جریان در مدار نشان داده می شود.

ساخت کامپیوتر

بازگشت