• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:48
  • تاريخ :

چرخ بال 1

چرخ بال ها ماشین های پرنده ای هستند كه می توانند در هر جهت حر كت كنند، و حتی این توانایی را دارند كه در هوا ساكن بمانند. در تصاویر زیر محدودیت های حركتی سایر وسایل را مشاهده می كنید.

ماشین
قطار
هوا پیما
چرخ بال

آنها می توانند از هر محلی شروع به پرواز كنند، زیرا آنها می توانند عمود پرواز كنند. به همین دلیل برای عملیات نجات و ترابری به محل هایی كه جاده ندارند خیلی با ارزش هستند. اغلب چرخ بال ها ملخ بزرگی در بالایشان و ملخ كوچكی در دمشان قرار دارد. ملخ اصلی دارای پره های نازك و بلندی است كه همانند مقطع آیرودینامیكی عمل می كنند و باعث می شوند چرخ بال از زمین بلند شده و در هوا حركت كند. ملخ دم مانع از حركت چرخشی بدنه می شود.

ملخ

اگر ملخ دم كار نكند بدنه چرخ بال در خلاف جهت ملخ اصلی به چرخش در می آید.

بررسی یك حركت چرخشی

در زیر می خواهیم وضعیت چرخ بالی را بررسی نماییم كه فقط یك ملخ اصلی دارد. ملخ اصلی باعث می شود كابین در خلاف جهت پره های ملخ بچرخد، اما ملخ دم نیرویی ای در خلاف جهت آن اعمال می كند و بدین ترتیب مانع دوران كابین می شود.

آنچه شما نیاز دارید:

بادبزن دستی، ٢ درب ظرف - یكی از آنها اندكی از دیگری بزرگتر باشد، تیله، مقداری خمیر مجسمه سازی

وسایل مورد نیاز

١- تیله ها را در درب كوچك قرار دهید تا تقریباً پر شود.

چرخ بال

٢- مقداری خمیر مجسمه سازی بر روی درب بزرگ تر قرار دهید.

چرخ بال

٣- بادبزن دستی را روی خمیر مجسمه سازی (رو به بالا) بچسبانید. درب بزرگتر را روی درب كوچكتر قرار دهید و بادبزن را روشن نمایید.

چرخ بال

٤- وقتی پره ها در یك جهت به چرخش در می آمد، درب بزرگ تر و بدنه باد بزن در جهت دیگر خواهد چرخید.

چرخ بال

 

بازگشت

UserName