• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:48
  • تاريخ :

چرخ بال٢

مدل ملخ مدل یك ملخ را بسازید، آن را به چرخش در آورید، و ببینید چگونه در هوا به پرواز در می آید. پره های ملخ یك چرخ بال واقعی به همین شكل عمل می كند و باعث بلند شدن و شناوری چرخ بال در هوا می شود. پره ها شبیه بال شكل گرفته اند. وقتی پره ها می چرخند، هوا روی پره ها حركت می كنند و نیروی بالابری را ایجاد می كند كه بر وزن چرخ بال غالب آمده و آن را در هوا بلند می كند. البته به مرور زمان، سرعت چرخش ملخی كه ساخته اید كم شده و نیروی بالابر كاهش می یابد، بنابراین اوج گرفتن آن متوقف می شود و به تدریج فرود می آید. یك چرخ بال واقعی می تواند برای صعود، فرود و پرواز ثابت در سطح زمین نیروی بالابر را تغییر دهد.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

 

آنچه شما نیاز دارید:

خط كش فلزی، كاتر، مقوای مربع شكل به ابعاد ٢٢.٥سانتیمتر، ٢مداد رنگی، میله چوبی كه بتواند داخل قرقره بچرخد، چاقو، قیچی، قرقره، خط كش، نوار مقوایی به ابعاد ٢.٥* ٦٤سانتیمتر، نخ، نوار چسب دو طرف چسب دار

وسایل مورد نیاز

١- به كمك مداد رنگی شكل الگوی زیر را روی مقوای مربع شكل رسم كنید. اطراف خط مشكی را ببرید.

ملخ

ملخ

٢- پره ها و سر پره ها را در طول خط چین تا كنید. نوار مقوایی را به شكل دایره ای به قطر ٢٠ سانتیمتر در آورده و آن را چسب بزنید. انتهای پره ها را به دایره چسب بزنید.

ملخ

٣- به كمك نوار چسب دوطرفه، قرقره را محكم روی مركز ملخ بچسبانید.

ملخ

٤- در حالی كه قرقره رو به بالا قرار دارد، ٦٠ سانتیمتر نخ را حول قرقره بپیچید (در جهت خلاف عقربه ساعت). سپس مداد را وارد قرقره كنید.

ملخ

 

٥- در حالی كه ملخ رو به بالا قرار دارد، مداد را در یك دست بگیرید و با دست دیگر نخ را بكشید تا ملخ چرخ بال به پرواز در آید.

ملخ

چرخ بال چگونه به پرواز در می آید؟

خلبان دو دسته كنترل دارد كه هر دو زاویه پره ها را تغییر می دهد. یكی از دسته های كنترلی نیروی بالابر ملخ اصلی را زیاد یا كم می كند، به طوری كه چرخ بال می تواند صعود، فرود یا در یك ارتفاع ثابت بماند. دسته كنترلی دیگری ملخ و چرخ بال را به سمت جلو، عقب یا به طرفین كج می كند، و بدین وسیله نیروی ایجاد می گردد كه به آن پیشرانش می گویند. بر اثر این نیرو چرخ بال در یك جهت حركت می كند. در ضمن خلبان ملخ دم را نیز كنترل می كند. این نیروی جانبی بوجود می آورد و باعث چرخش چرخ بال حول محل خود می شود.

چرخ بال

بازگشت

UserName