تبیان، دستیار زندگی
دهانه آتش نشان رو به آتش گرفته می شود و آتش نشان بوسیله اهرمی در بالای آن فعال می شود. در برخی آتش نشان ها، فشار دادن اهرم باعث خروج فورانی آب از دهانه می شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آتش نشان

یك دستگاه آتش نشان می تواند یك آتش جزئی را (قبل از گسترش) خاموش كند.

دهانه آتش نشان رو به آتش گرفته می شود و آتش نشان بوسیله اهرمی در بالای آن فعال می شود. در برخی آتش نشان ها، فشار دادن اهرم باعث خروج فورانی آب از دهانه می شود. آب مواد آتش گرفته را فرا می گیرد و مانع رسیدن هوا به شعله شده و آن را سرد می كند.

کپسول آتش نشانی

در مدل سازی زیر ابتدا پین را بیرون بیاورید (پین را بكشید) و سپس روی اهرم فشار وارد كنید.

آب مواد اشتعالی مثل چوب و كاغذ را خاموش می كند اما برای حریق برق یا مایعات یا گازهای مشتعل مناسب نیست. برای چنین حریق هایی، آتش نشان هایی مشتمل بر كف، پودر و گاز استفاده می شود. همانند آب، این مواد مانع از توسعه آتش شده و آن را خفه می كنند. این مواد تحت فشار خودشان یا یك گاز پر فشار از آتش نشان خارج می شوند. مخازن افشانه به طور اصولی به همان روش آتش نشان ها كار می كنند. آنها برای بسیار از حریق های مواد از جمله نقاشی ها، مواد خوشبو كننده و حشره كش ها مناسبند.

یك آتش نشان چگونه كار می كند؟کپسول آتش نشانی

آتش نشان ها با آب پر می شوند و حاوی یك مخزن گاز پر فشار هستند. وقتی روی اهرم دستگاه فشار وارد می شود، گاز در قسمت بالایی استوانه آزاد می شود. گاز روی سطح آب فشار وارد می كند و آن را از طریق لوله تخلیه و دهانه خروجی به بیرون می راند. نوع دیگری از آتش نشان ها حاوی گاز و مایع آتش نشان هستند كه از قبل تحت فشار قرار گرفته است، بنابراین نیازی به یك محفظه جداگانه گاز ندارد.

افشانه گردپاش چگونه كار می كند؟

یك گردپاش حاوی مخلوطی از مایع های فرآورده شده (كه می توان آن را روی نقاشی و آثار هنری پاشید) و یك مایع پیشران است. پیشران اساساً به شكل مایع است اما به سرعت بخار می شود. تبخیر آن فشار زیادی را بر روی مخلوط مایع ایجاد می كند. وقتی دهانه فشار داده می شود، دریچه ای باز می شود. فشار بخار مخلوط مایع داخل مخزن را از طریق لوله به دریچه و سپس دهانه می راند. مایع پیشران (كه در مخلوط وجود دارد) به سرعت تبخیر می شود، و مایع فرآورده را به صورت ذرات ریز در درآورده و فورانی را شكل می دهد. قبلاًَ افشانه های گردپاش از گازهایCFC (كلروفلوئوركربن) پر می شدند. گازهای CFC لایه ازون را تخریب می كنند. بنابراین افشانه های عاری ازCFC (دوستدار ازون) از گاز دیگری، مثل بوتان و پروپان پر می شوند. این مایع های پیشران قابل اشتعال هستند، بنابراین نبایستی در نزدیكی شعله یا سطوح داغ استفاده شوند.

آماده افشاندن

آماده افشاندن

بخار مایع پیشران قسمت بالایی مخزن را اشغال كرده است، و روی سطح مایع در پایین ظرف فشار وارد می كند.

فعال كردن افشانه

فعال كردن افشانه

با پایین راندن دهانه، فشار روی گاز باعث خروج مایع فرآورده شده و در نتیجه از لوله و دهانه افشانه خارج می شود.

در مدل سازی زیر عملكرد افشانه را می بینید. برای فعال كردن مدل سازی بر روی عبارت نازل کلیک بزنید.

بر روی كپسول های آتش نشانی علائمی ثبت شده كه نشان می دهد چه نوع آتش هایی را می تواند خاموش كند.

علائم

بازگشت