• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:47
  • تاريخ :

ضد جاذبه

همگی ما می دانیم كه هیچ جسمی خود به خود به سمت بالا حركت نمی كند مگر آنكه توسط نیرویی هل داده شود. غلتكی كه در این آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد از درب دو بطری پلاستیكی ساخته می شود. ظاهراً این غلتك از قانون جاذبه پیروی نمی كند و می تواند به سمت بالا بغلتد.

 

وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

دو میله چوبی بلند، دو بطری پلاستیكی، خمیر مجسمه سازی، چسب نواری، قیچی، چند كتاب

 

قانون جاذبه

 

1- به كمك قیچی قسمت بالایی دو بطری را ببرید، تقریباً از محلی كه قسمت صاف بطری شروع می شود. مراقب باشید طوری برش بزنید تا هیچ لبه تیزی بر جای نماند. دقت كنید سر بطری ها هم اندازه باشد، به عبارت دیگر یكی بلندتر از دیگری بریده نشود.

 

 

 

2- دو قسمت بالای بطری ها را از لبه برش كنار هم قرار دهید. آنها را محكم به هم بچسبانید، و نوار چسب هایی بهقانون جاذبه

 شكل ضربدر به نواحی اتصال بچسبانید، و سپس اطراف محل اتصال نوار چسب بزنید.

 

 

 

 

 

قانون جاذبه

 

3- به كمك كتاب دو تكیه گاه درست كنید، یكی از تكیه گاه ها دو یا سه كتاب از دیگری بلندتر باشد. از شكل زیر نیز می توانید كمك بگیرید. به كمك تكه های هم اندازه خمیر مجسمه سازی، سطح شیبداری با دو میله چوبی بسازید.

 

 

 

 

زاویه را به درستی انتخاب كنیدقانون جاذبه

میله های چوبی باید طوری قرار گیرند كه انتهای پایینی آنها نزدیك تر به هم باشند. شما باید با انجام آزمایش های متعدد، زاویه مناسب را پیدا كنید.

 

 

 

 

 

4- غلتك بطری را روی طرف پایینی میله های چوبی قرار دهید و ببینید چه اتفاقی روی می دهد.

 

قانون جاذبه

 

كلكی كه در این پروژه وجود دارد مربوط به زاویه شیب و شكل در بطری می باشد. اگر در حین غلتیدن بطری، از كنار به آن نگاه كنید، متوجه می شوید كه در واقع در حال پایین آمدن است. لازم است در باره این آزمایش به طور جدی فكر كنید، در غیر این صورت، خطای چشمی باعث می شود كه باور كنید كه بطری ضد جاذبه است.

زاويه در معماري

كاربرد زاویه در معماری

زاویه نقش مهمی در معماری ایفا می كند. "لو كوربوشه" ، معمار فرانسوی، این زیارتگاه را در سال 1955 در رونچمپ ساخت.

 

 

بازگشت

UserName