تبیان، دستیار زندگی
چگونه تصاویری كه بر روی پرده سینما می بینید حركت می كنند؟ در حقیقت، فیلم فقط به نظر می رسد كه حركت می كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سینما ١

چگونه تصاویری كه بر روی پرده سینما می بینید حركت می كنند؟ در حقیقت، فیلم فقط به نظر می رسد كه حركت می كند. در واقع فیلم یك نوار بلند از تصویرهای ساكن (فریم یا صحنه) است كه یكی پس از دیگری (در هر ثانیه ٢٤ تصویر) بر روی پرده تابانده می شوند. وقتی یك تصویر از پرده ناپدید می شود، اثرش برای مدتی بر روی چشمان شما باقی می ماند، و شما تا زمان ظاهر شدن تصویر بعدی، آن را می بینید. تصاویر ساكن با یكدیگر ادغام می شوند و از آنجا كه هر تصویر از تصویر قبلی اش به مقدار جزئی تفاوت می كند، به نظر می رسد تصاویر حركت می كنند. تلویزیون و ویدئو نیز به همین نحو كار می كنند، و فیلمی كه شما روی صفحه تلویزیون می بینید مشتمل بر ٢٥ تصویر ساكن (در آمریكا ٣٠تصویر) در ثانیه است كه یكی پس از دیگری نشان داده می شود.

نمایش فیلم

یك پروژكتور سینمایی ساده بسازید طوری كه فیلم دایروی از ١٦ تصویر ساكن تشكیل شده باشد. وقتی فیلم را در پروژكتور به چرخش در می آورید، تصاویر حركت می كنند. شما فیلم را از میان یك شكاف تماشا می كنید و همانند یك پروژكتور فیلم واقعی، تصاویر را یكی پس از دیگری می بینید. یك پروژكتور یك سری تصاویر را روی پرده ظاهر می كند.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

وسایل لازم

خط كش فلزی، كاتر، میل بافتنی، مقدار كمی خمیر مجسمه سازی، جعبه مقوایی به بلندی ٢٥ سانتیمتر و پهنای ٢٠ سانتیمتر با دو شكاف بزرگ كه در طرفین آن قرار دارد، نی نوشابه، مداد، نقاله، قیچی، چاقو، دو مقوای دایره ای به قطر ١٦سانتیمتر (یكی سیاه و یكی سفید)، پرگار، نوار چسب دو طرف چسبدار

وسایل ساخت پروژکتور

١- شكل الگوی زیر را روی هر یك از مقواها بكشید. بر روی خطوط شعاعی، شیارهایی روی مقوای سیاه ایجاد كنید. شیارها به پهنای ٣ میلیمتر بوده و از دایره A به دایره B امتداد دارند.

ساخت پروژکتور

ساخت پروژکتور

٢- شكل زیر را دو بار بر روی كاغذ بكشید، یا از آنرا دو بار چاپ (پرینت) كنید.

ساخت پروژکتور

٣- تصاویر را بریده و روی مقوای دایروی سفید به ترتیب بچسبانید، به شماره ترتیب تصاویر حتماً توجه كنید. این تصاویر باید بین دایرهA و B قرار گیرند.

ساخت پروژکتور

٤- سوراخی به فاصله ١٥ سانتیمتر از بالا، در وسط هر یك از دو وجه عمودی ایجاد كنید. سوراخ را با میله بافتنی بزرگ نمایید. شیاری (به طول ٤سانتیمتر و پهنای ٣میلیمتر) در ٣ سانتیمتری بالای این سوراخ ایجاد كنید.

ساخت پروژکتور

٥- سوراخ های انتهایی جعبه را بزرگ كنید تا میله بافتنی در آن براحتی بچرخد. میله را از سوراخ جعبه رد كنید و سپس آن را (همانند شكل) از دایره ها عبور دهید. بین دو دایره نی نوشابه قرار دهید تا به عنوان فاصله انداز عمل كند.

ساخت پروژکتور

٦- شكاف اول صفحه دایره ای را با شكاف جعبه همتراز كنید. سپس یكی از تصاویر صفحه دایروی دوم را با هر دو شكاف همتراز نمایید. دایره ها را در این موقعیت ثابت نگه دارید و آنها را با خمیر مجسمه سازی به میله بافتنی محكم كنید. از شكاف جعبه به صفحه های دایروی نگاه كنید. میله بافتنی را بچرخانید تا صفحه های دایروی بچرخد و به تصویر متحرك (فیلم) نگاه كنید.

ساخت پروژکتور

چرخ واگن

در فیلم، چرخ های یك واگن در حال حركت سریع به نظر می رسد ساكن است یا به آرامی در حال حركت می باشد. همانند چرخ فیلم های سینمایی، هر فریم (تصویر ساكن روی فیلم) پره های چرخ را در موقعیت خاصی نشان می دهد. در یك سرعت خاص، الگوی پره ها دقیقاً با الگوی پره ها در فریم بعد یكسان می شود، یا موقعیت پره ها تفاوت جزئی می كند. وقتی فیلم به نمایش در می آید، ما پره ها را ساكن یا در حال حركت كند می بینیم.

با استفاده از نور لامپ برق شهر این موضوع را به نمایش بگذارید. این لامپ ها به حدی سریع خاموش و روشن می شوند كه شما می توانید یكسری تصاویر ساكن را ببینید.

وسایل مورد نیاز

خط كش فلزی، خط كش، كاتر، میله بافتنی، نی نوشابه، مداد، قلم، چاقو، پرگار، مقوای دایره ای به قطر ١٦سانتیمتر، خمیر مجسمه سازی، نقاله

وسایل ساخت چرخ واگن

١- شكل زیر را روی مقوای دایره ای بكشید. یك نوار رنگی روی هر یك از خطوط شعاعی، بین دایره های A و B رسم كنید. سر نوك تیز میله بافتنی را از وسط (وجه طرح دار دایره) عبور دهید. نی نوشابه را از میله بافتنی عبور دهید. مقداری خمیر مجسمه سازی روی سر نوك تیز میله بزنید.

ساخت پروژکتور

ساخت چرخ واگن

٢- آزمایش را در زیر نور مصنوعی یك لامپ متصل به برق شهر انجام دهید. نی را در یك دست بگیرید و با دست دیگر صفحه دایره ای دیگر را به چرخش در آورید. شیارهای در حال چرخش معمولاً محو دیده می شوند، اما در یك سرعت خاص به نظر می رسد آنها به مدت كوتاهی متوقف شده اند، یابه آرامی به جلو یا عقب می چرخند.

ساخت چرخ واگن

بازگشت