تبیان، دستیار زندگی
یك سوراخ سوزنی در یك جعبه ضد نور ایجاد كنید، كاغذ رسمی را در طرف مقابل آن قرار دهید، فوراً دوربینی ساده ای خواهید داشت! ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوربین سوراخ سوزنی

یك سوراخ سوزنی در یك جعبه ضد نور ایجاد كنید، كاغذ رسمی را در طرف مقابل آن قرار دهید، فوراً دوربین ساده ای خواهید داشت!

وقتی نور از سوراخ سوزنی عبور می كند، تصویری بر روی كاغذ رسم تشكیل می شود. چگونگی این موضوع را در پایین این صفحه خواهید دید.

اگر شما كاغذ عكاسی ( كاغذ خاصی كه در مقابل نور واكنش نشان می دهد) را در پشت دوربین به جای كاغذ رسم بكار ببرید، عكسی ایجاد می شود. اما برای مشاهده تصویر، باید اتاق تاریك و تجهیزات ظهور و چاپ داشته باشید.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

وسایل مورد نیاز

نوار چسب، كاغذ رسم، رنگ پوستر، ورق آلومینیومی، چسب مایع، جعبه مقوایی كوچك با در لولایی، یك لیوان آب، بشقاب، قلم مو، مداد، سوزن، خط كش، قیچی، كاتر

دوربین سوراخ سوزنی

١- به آرامی جعبه را باز نموده و رنگ كنید. داخل را سیاه كنید. صبر كنید تا جعبه خشك شود از یك بزرگتر بخواهید مستطیلی بزرگ در یك طرف آن بوجود آورد.

دوربین سوراخ سوزنی
دوربین سوراخ سوزنی

٢- از یك بزرگتر بخواهید مستطیل كوچكتری در طرف مقابل مستطیل اول ایجاد كند. با چسب جعبه را سر هم كنید. اجازه دهید چسب خشك شود.

٣- با نوار چسب، كاغذ رسم را روی مستطیل بزرگتر و ورق آلومینیوم را روی مستطیل كوچكتر بچسبانید. به كمك سوزن سوراخی در مركز ورق آلومینیومی ایجاد كنید.

بدین ترتیب دوربین كامل می شود.

دوربین سوراخ سوزنی

استفاده از دوربین

دوربین را به سمت پنجره یا یك جسم (كه در معرض نور شدید است) قرار دهید. شما یك تصویر معكوس روی كاغذ رسم می بینید.

ستفاده از دوربین

تصویر چگونه تشكیل می شود؟

نور از سوراخ عبور می كند. هر جسم مقداری از نور را باز می تاباند. در اینجا نور از شخص بازتاب كرده است. این پرتوها از سوراخ عبور نموده و به كاغذ رسم می رسند و تصویر شخص تشكیل می گردد. اگر سوراخ خیلی بزرگ باشد، نور روی ناحیه بزرگتری پخش شده و تصویر تاری را ایجاد می كنند.

تصویر چگونه تشكیل می شود

چرا تصویر معكوس است؟

نوری كه از سر شخص تابیده می شود از سوراخ عبور كرده و به سمت پایین حركت می كند و به پایین كاغذ رسم می رسد. نوری كه از پای شخص تابیده و از سوراخ عبور می كند به سمت بالا حركت كرده و به بالای كاغذ رسم می رسد. این موضوع برای همه پرتوهای نورانی تابیده شده از شخص صادق است، و بدین ترتیب تصویر معكوس تشكیل می گردد.

چرا تصویر معكوس است

بازگشت