تبیان، دستیار زندگی
وقتی شما كلید دوربین را فشار می دهید، به مدت كوتاهی دریچه (شاتر) از مقابل عدسی باز می شود. نور تابش شده از منظره مقابل دوربین، وارد عدسی می شود، و بر روی صفحه فیلم (كه در پشت دریچه است) متمركز می گردد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوربین عكاسی

 ساخت دوربین عکاسی

وقتی شما كلید دوربین را فشار می دهید، به مدت كوتاهی دریچه (شاتر) از مقابل عدسی باز می شود. نور تابش شده از منظره مقابل دوربین، وارد عدسی می شود، و بر روی صفحه فیلم (كه در پشت دریچه است) متمركز می گردد.

 ساخت دوربین عکاسی

در مدل سازی زیر با کلیک بر روی كلید قرمز، شاتر برای لحظه ای باز می شود.

دریچه ای (دیاگرام) در نزدیكی عدسی پهن و باریك می شود تا مقدار نور مناسب (برای تشكیل تصویر خوب) به فیلم برسد.

 ساخت دوربین عکاسی

معمولاً پرده (شاتر) و دریچه (دیافراگم) به طور خودكار عمل می كنند.

بر روی شكل مقابل بروید!

دوربین مقوایی

مدل یك دوربین را بسازید و ببینید چگونه تصویر بر روی فیلم تشكیل می شود. در این پروژه شما از یك ذره بین به عنوان عدسی و یك كاغذ رسم به عنوان فیلم استفاده می كنید. همانند یك دوربین واقعی شما، برای تشكیل تصویر خوب و واضح، عدسی را حركت می دهید.

 توصیه توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

وسایل مورد نیاز

ذره بین با قاب فلزی، مداد، مقوا، خط كش فلزی، خط كش معمولی، كاتر، ورق كاغذ رسم، چاقو، مقوای چندلایه در ابعاد ٢٠*٣٠ سانتیمتر، چسب نواری و قیچی.

 آنچه شما نیاز دارید

١- نور حاصله از یك جسم نورانی دور را از عدسی عبور داده و بر روی مقوا متمركز كنید. وقتی تصویر واضحی تشكیل شد، فاصله بین عدسی و مقوا را اندازه بگیرید. به این ترتیب فاصله كانونی عدسی بدست می آید.

 ساخت دوربین عکاسی

٢- مقوایی به طول فاصله كانونی و به عرض دو برابر محیط عدسی ببرید. مقوا را به شكل استوانه محكم دور عدسی بپیچید. بدیهی است طول این استوانه برابر فاصله كانونی خواهد بود. استوانه را با نوار چسب به ذره بین وصل كنید.

 ساخت دوربین عکاسی

٣- مستطیل دیگری (٢.٥ سانتیمتر بلندتر از بالایی) ببرید. با فشار مقوا را به فاصله ١ سانتیمتر از كناره وجه بزرگتر، تا كنید. باقی مقوا را به چهار قسمت موازی و مساوی تقسیم كنید و به شكل مكعب مستطیل تا نمایید. برای محكم شدن جعبه بدست آمده، كناره آن را نوار چسب بزنید.

 ساخت دوربین عکاسی

٤- دو شكاف بر روی دو وجه مقابل جعبه و به فاصله ٢.٥ سانتیمتری لبه آن بوجود آورید. ورق رسم را به طول شكاف و به عرض ٢.٥ سانتیمتر بزرگتر از پهنای شكاف برش داده و به شكل كشویی از شكاف عبور دهید. با نوار چسب آن را محكم كنید.

 ساخت دوربین عکاسی

٥- مقوای مربع شكل، با چهار لبه تا خورده، ببرید تا انتهای جعبه را بپوشاند. وسط آن مربعی (كوچكتر از قطر استوانه) ببرید. این مقوا را با نوار چسب به انتهای جعبه (طرفی كه شكاف دارد ) بچسبانید.

 ساخت دوربین عکاسی

٦- درپوش مشابه ای برای طرف باز دیگر بسازید. بر روی این درپوش دایره ای (كمی بزرگتر از قطر استوانه مقوایی) ببرید. بایستی استوانه بتواند آزادانه در این سوراخ حركت كند.

 ساخت دوربین عکاسی

٧- استوانه مقوایی را داخل سوراخ دایره ای قرار دهید. از طریق سوراخ مربعی نگاه كنید. عدسی را جلو و عقب ببرید تا تصویر واضح یك جسم بر روی كاغذ ظاهر گردد.

 ساخت دوربین عکاسی

بازگشت