تبیان، دستیار زندگی
آژیرها نقش تعیین كننده ای در حفاظت از خانه و حتی زندگی مان دارد. آژیرهای خطر شامل حسگری هستند كه به دستگاه هشدار دهنده وصل شده است.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آژیر دزدگیر و آشكار ساز دود

آژیرها نقش تعیین كننده ای در حفاظت از خانه و حتی زندگی مان دارد. آژیرهای خطر شامل حسگری هستند كه به دستگاه هشدار دهنده وصل شده است. آژیرهای دزدگیر، حسگری دارند كه باز شدن درب یا پنجره را آشكار می كند. این حسگرها گاهی فشار پا بر روی كف زمین، یا گرمای بدن فرد مزاحم و یا حتی حركت فرد را آشكار می كنند.

آژیر آتش نشانی وقتی به صدا در می آید كه گرمای آتش حس گردد. اما آژیر دود هنگامی به شما هشدار می دهد كه آتش در مراحل اولیه خودش باشد. این وسیله ذرات دود معلق در هوا را آشكار می كند، شاید حتی قبل از آنكه شعله ای شكل گرفته باشد. دستگاه های هشدار دهنده زنگی، آژیری و یا چراغ چشمك زنی را به كار می اندازند. گاهی اوقات سیستم های اعلان خطر می توانند به طور خودكار گروه های امداد رسان را نیز خبر كنند.

آژیر خطر

آژیر خطری بسازید كه وقتی درب باز می شود به كار افتد. این وسیله از یك كلید مغناطیسی به عنوان حسگر و یك بیزر و LED به عنوان دستگاه هشدار دهنده استفاده می كند. اگر درب باز شود، كلیدی كه بروی درب است از آهن ربا دور می شود. سپس این كلید آژیر را فعال می كند، و بیزر و LED به كار می افتند. با بستن درب آژیر قطع نمی شود، بلكه شما برای این كار بایستی كلید "راه اندازی مجدد" را فشار دهید.

قبل از ساخت این مدار حتماً درس "ساخت مدار و آشنایی با قطعات" را مرور كنید.

آنچه شما نیاز دارید:

بردبورد با پایه، باتری ٩ولتی و سری آن، سیم لخت كن، سیم بردبورد، كلید مغناطیسی حالت طبیعی باز به همراه آهن ربا، قیچی، نوار چسب دوطرفه، بیزر ٩ ولتی، LED، ترانزیستور NPN (مشابه BC٤٤١)، آی سی ٤٠١١B - دارای چهار دروازه NAND، كلید فشاری حالت عادی باز، مقاومت ٢٢٠ اهمی و دو مقاومت ١٠ كیلو اهمی

وسایل ساخت آژیر خطر

در تصاویر زیر نحوه اتصال قطعات بر روی بردبورد را مشاهده می كنید.

ساخت آژیر خطر

در جدول زیر نحوه سیم كشی و اتصال مقاومت ها را مشاهده می كنید.

مقاومت

در پایان بیزر را به بردبورد وصل كنید.

بیزر

مدار را مطابق دستور العمل بالا سر هم كنید، اما باتری را به آن وصل ننمایید. با چسب كلید مغناطیسی را به درب ثابت كنید. آهن ربا را به درب طوری بچسبانید كه (وقتی درب بسته است) در نزدیكی و همتراز كلید مغناطیسی باشد. سیم های كلید مغناطیسی را به بردبورد وصل كنید.

ساخت آژیر خطرساخت آژیر خطر

درب را ببندید و باتری را به مدار وصل كنید. آهن ربا كلید را در حالت وصل قرار می دهد، و مدار آماده كار می شود. از دوستتان بخواهید كه درب را باز كند. این باعث باز شدن كلید می شود، و سیگنالی به دروازه NAND فرستاده شده و در نتیجه بیزر و LED روشن می شود. حتی اگر سیم ها بریده شوند، باز آژیر صدا می كند، شبیه آنچه كه در دستگاه های واقعی روی می دهد.

آژیر دزدگیر و آشكار ساز دود

با بستن درب آژیر خاموش نمی شود. برای خاموش كردن آژیر، ابتدا باید درب را بسته و سپس كلید باز گشت مجدد (كلید روی بردبورد) را بفشارید. با فشردن كلید باز گشت مجدد، سیگنالی به آی سی فرستاده می شود، كه باعث قطع جریان ارسالی به بیزر و LED می گردد.

ساخت آژیر خطر

حسگر دود

سیاری از خانه ها به حسگر دود (كه به سقف وصل است) مجهزند. قبل از آنكه شعله بوجود آید، ذرات ریز دود (كه نامرئی هستند) از جسم سوختی متصاعد می گردد، و باعث فعال شدن حسگر دود می شود. بدین ترتیب آژیر بكار افتاده و افراد در حال خواب را بیدار می كند (قبل از آنكه خانه به خاكستر تبدیل شود!). در حفره آشكار ساز مقدار بسیار كمی ماده رادیواكتیو وجود دارد (خیلی كمتر از آنكه زیانی داشته باشد).

حسگردود

این ماده جریان ضعیفی در حفره ایجاد می كند.

حسگردود

ذرات دود جریان را قطع می كنند، و در نتیجه آژیر به كار می افتد.

حسگردود