تبیان، دستیار زندگی
قطعات الكترونیكی مثل ترانزیستور ها و مدار های مجتمع (آی سی ها) در مدارهایی استفاده می شوند كه قلب بسیاری از دستگاه ها را تشكیل می دهند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت مدار

قطعات الكترونیكی مثل ترانزیستور ها و مدار های مجتمع (آی سی ها) در مدارهایی استفاده می شوند كه قلب بسیاری از دستگاه ها را تشكیل می دهند. در دروس آینده آزمایش هایی انجام می دهید كه شما را با ساخت اینگونه مدارها آشنا می كند. در ساخت این مدار ها، قطعات را مستقیماً روی بردبورد وصل می كنیم بدون آنكه نیاز باشد آنها را لحیم نماییم. هر مدار یك نقشه نصب قطعات و یك فهرست سیم كشی دارد كه نحوه اتصالات را به وضوح نشان می دهد.

مدار نمونه

این بردبورد با یك سری قطعات و مقداری سیم پر شده است.

مدار

قطعات فوق مطابق نقشه زیر بر روی بردبورد قرار گرفته اند.

وقتی مدار می سازید حتماً از شكل مدار استفاده كنید. هر قطعه نمادی دارد كه بر روی آن چند دایره كوچك عدد دار رسم شده است. دقت كنید ستونی كه یك پایه خاص باید قرار گیرد بوسیله عدد داخل دایره مشخص شده است. مجدداً تأكید می شود عدد داخل دایره نشانگر ستون است.

مدار

مدار فوق یك مدار نمایشی است و در واقع هیچ كار مفیدی انجام نمی دهد.

بردبورد

بردبورد یك ردیف سوراخ دارد كه در آن قطعات و سیم ها قرار می گیرند. سوراخ ها به فاصله ٢.٥ میلیمتر از یكدیگر قرار داشته و دارای اتصالات فنری می باشند. این بردبورد دارای ٤٧ ستون سوراخ است. در هر ستون دو دسته سوراخ ٥ تایی (ازB تا K) وجود دارد. در ضمن دو ردیف بلند سرتاسری (A و L ) در بردبورد تعبیه شده كه بیشتر برای منبع ولتاژ استفاده می شود.

ردیف ها از بالا به پایینA تا L نامیده شده و ستون ها نیز از چپ به راست به ترتیب ١ تا ٤٧ نامیده می شود.

بنابر اینI٧ یعنی ردیفI و ستون هفتم.

بردبورد

بردبورد

سیم ها

سیم های روكش دار (قطر سیم ٠.٦ میلیمتر) براحتی داخل سوراخ های بردبورد می شوند. طول مناسب را اندازه گرفته و به آن شكل دهید تا مرتب در مدار قرار گیرد. سیم را ببرید، و ٠.٥ سانتیمتر از هر طرف آن لخت كنید. انتهای سیم ها را ٩٠ درجه خم نموده و وارد بردبورد كنید.

در جدول مقابل نحوه سیم كشی مدار فوق آمده است. به عنوان مثال (A٧-B٧)  یعنی سیمی از A٧ به B٧ كشیده شود. سایر اعداد نیز معنی مشابه ای دارند.

سیم

سیم

قطعات خارج بردبورد

برخی قطعات مستقیماً روی بردبورد نسب می شوند. معمولاً كلیدهای مغناطیسی و بیزرها به همراه یك سیم وصل می گردند، در حالی كه LED ها و LDR ها بایستی بوسیله پایه هایشان روی بردبورد نصب گردند.

در شكل مقابل، E٧ و L١ نشانگر محل های اتصال دو سر قطعه مورد نظر به بردبورد می باشد.

مدار

مدار

مراحل ساخت مدار

ساخت مدار

١-پایه قطعات را در موقعیت های نشان داده شده در شكل مدار وارد كنید. بررسی كنید كه قطعات درست را در اختیار داشته باشید، و اینكه قطعات به درستی در محل شان قرار گرفته باشند.

ساخت مدار

٢-سیم ها از اطراف قطعات عبور دهید. فهرست سیم كشی، موقعیت جفت سوراخهای هر سیم را مشخص می كند. طرف لخت شده هر سیم وارد این سوراخ ها می شود.

ساخت مدار

٣-كار را با اضافه كردن قطعات خارج بردبورد و باتری خاتمه دهید. بررسی كنید كه سیم های لخت به یكدیگر و به پایه قطعات دیگر اتصال نكرده باشند.

مدار

بازگشت