تبیان، دستیار زندگی
گاهی قبل از آنكه امواج صدا به گوش شما برسد به اجسام دیگر برخورد می كند. وقتی این اتفاق روی می دهد امواج صدا بازتاب می كند و ما آن را به صورت پژواك می شنویم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازتاب صدا

گاهی قبل از آنكه امواج صدا به گوش شما برسد به اجسام دیگر برخورد می كند. وقتی این اتفاق روی می دهد امواج صدا بازتاب می كند و ما آن را به صورت پژواك می شنویم. این آزمایش به شما نشان می دهد كه چگونه امواج صوتی بازتاب می كنند.

وسایل مورد نیاز

بازتاب صدا

١- دو دسته از كتاب بسازید. آنها باید در یك ارتفاع باشند.

بازتاب صدا

٢- به دقت لوله ها را (همانند شكل) بر روی كتاب ها قرار دهید.

بازتاب صدا

٣- ساعت را نزدیك گوشتان بگیرید. به دقت گوش دهید و مطمئن شوید كه صدای تیك تیك آن را می شنوید.

بازتاب صدا

٤- ساعت را دقیقاً داخل یك طرف یكی از لوله ها قرار دهید.

بازتاب صدا

٥- از انتهای لوله دیگر گوش فرا دهید. شما صدای ساعت را نمی شنوید. از دوستتان بخواهید كاسه را (همانند شكل) در نزدیكی انتهای لوله بگیرد. اكنون می توانی صدای ساعت را بشنوید.

بازتاب صدا

آزمایشی دیگر تكه هایی از جنس چوب، فلز یا كرك را مورد آزمایش قرار دهید. همان طور كه متوجه شدید سطوح سفت صدا را بازتاب نموده و سطوح نرم صدا را بازتاب نمی كنند.

بازتاب صدا

دیدن به كمك شنیدن

خفاش با صدای بلند فریاد می كشد و صدایش از اجسامی كه در مسیرش قرار دارند بازتاب می كند. این پژواك ها اطلاعاتی در مورد اندازه و فاصله اجسام به خفاش می دهد. این موضوع به خفاش اجازه می دهد كه مسیرش را در تاریكی پیدا كند و غذا (مثل حشرات پرنده) را پیدا و شكار كند.

خفاش

بازگشت