تبیان، دستیار زندگی
در خانه شما دستگاه های مختلفی، مثل جاروبرقی ، مخلوط كن، ماشین لباس شویی و پنكه وجود دارند. در تمام این وسایل موتور بكار رفته است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قایق موتوری

در خانه شما دستگاه های مختلفی، مثل جاروبرقی ، مخلوط كن، ماشین لباس شویی و پنكه وجود دارند. در تمام این وسایل موتور بكار رفته است. موتور از انرژی الكتریكی استفاده نموده و باعث چرخش چیزی می شود.

آیا وسایل دیگری را در منزل یا اتاقتان سراغ دارید كه موتور داشته باشد؟

در زیر می خواهیم قایقی بسازیم كه نیروی محركه آن موتور الكتریكی است.

یك قایق موتوری بسازید

آنچه شما نیاز دارید:

١- موتور الكتریكی ٢- پروانه پلاستیكی كوچك ٣- دو سیم سوسماری ٤- دو بطری پلاستیكی ٥- یك تكه چوب ٦- لیوان یك بار مصرف ٧- دو حلقه كش ٨- چسب قوی (یا چسب حرارتی) ٩- پیچ گوشتی

والدینتوصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

١- پروانه را به موتور وصل كنید. اتصال پروانه به موتور باید محكم باشد.

به كمك چسب، موتور را به ته لیوان یك بار مصرف بچسبانید. توصیه می شود از چسب حرارتی استفاده كنید. در هر صورت آنقدر صبر كنید تا چسب خشك شود.

دو سیم سوسماری به دو سر موتور وصل نمایید.

ساخت قایق موتوری

٢- لیوان را روی تخته چوبی بچسبانید. موتور را نیز روی چوب طوری بچسبانید تا كمی به لیوان تكیه داشته باشد. صبر كنید تا چسب خشك شود

ساخت قایق موتوری

٣- تخته چوب را به بطری ها وصل كنید. برای این كار همانند شكل زیر از دو تكه كش كمك بگیرید (البته برای وضوح بیشتر، در شكل زیر لیوان و موتور نشان داده نشده است)

ساخت قایق موتوری

٤- قایق را به آرامی در آب بیاندازید. اگر تعادل آن برقرار نبود سعی كنید بطری ها را كمی جابجا نمایید.

ساخت قایق موتوری

طرف دیگر سیم سوسماری را به باتری وصل كنید و به حركت قایق توجه كنید.

ساخت قایق موتوری

بازگشت