تبیان، دستیار زندگی
61- رای یكدیگر هدیه فرستید تا محبت ها زیاد شود . 62- فاداری نشانه صفا و محبت است . 63- شرط مصاحبت و دوستی ، كم كردن مخالفت است . 64- محبت دیده را كور و گوش را  كر می سازد . 65- بكوشید هر روز بیش از روز دیگر شكاف های مو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محبت و دوستی ( قسمت پنجم )

61- رای یكدیگر هدیه فرستید تا محبت ها زیاد شود .

62- فاداری نشانه صفا و محبت است .

63- شرط مصاحبت و دوستی ، كم كردن مخالفت است .

64- محبت دیده را كور و گوش را  كر می سازد .

65- بكوشید هر روز بیش از روز دیگر شكاف های موجود میان دیگران و خود را به پیوند دوستی و الفت مبدل سازید .

66- شما می توانید با اطرافیان خود بر اساس وجوه مشتركی كه دارند پیوند دوستی برقرار كنید .

67- نگذار اختلافی كوچك با یك دوست ، به دوستی عمیقت با او لطمه بزند.

68- قبل از همه خود را دوست داشته باشید تا بتوانید محبت خود را به دیگران اشاعه دهید چون از چیزی كه ندارید نمی توانید ایثار كنید .

69- با برقراری صمیمیت و دوستی ، دنیای بزرگتری برای خود می سازید . شما در كنار هم رشد می كنید و شكوفا می شوید ولی هرگز در هم مستهلك نمی گردید .

70- ابراز مهر و دوستی كار آسانی است ، این در واقع ما هستیم كه مشكل و پیچیده می باشیم.

71- اگر دو ماه مجذوب دیگران باشید ، دوستان بیشتری به دست خواهید آورد تا این كه دو سال بكوشید دیگران را مجذوب خود كنید .

72- مهربانی كه به كلام در آید ، پدید آورنده اطمینان خواهد بود .

73- مهربانی كه به بخشش بینجامد ، پدید آورنده عشق خواهد بود .

74- دوست یابی با علاقه مند شدن به دیگران تحقق می پذیرد ، نه با جلب علاقه دیگران .

75- دوستی واقعی گیاهی است كه به آرامی رشد می كند

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.