تبیان، دستیار زندگی
دستگاه تنفس زیر آب (اسكوبا) به شما اجازه می دهد تا در زیر آب تنفس كنید. به كمك دهانی، شما از هوای فشرده شده در مخزنی در پشتتان تنفس می كنید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستگاه تنفس غواصی

با تجهیزات و آموزش های مناسب شما می توانید تقریباً شبیه ماهی در زیر آب شنا كنید.

دستگاه تنفس زیر آب (اسكوبا) به شما اجازه می دهد تا در زیر آب تنفس كنید. به كمك دهانی، شما از هوای فشرده شده در مخزنی در پشتتان تنفس می كنید.

دستگاه تنفس غواصی
دستگاه تنفس غواصی

شیر ها این اطمینان را به شما می دهند كه فشار هوایی كه تنفس می كنید برابر فشار آب است، و هرچه شما به عمق بیشتری می روید فشار آن افزایش می یابد. اگر فشار هوا متفاوت از فشار آب باشد شما قادر به تنفس نخواهید بود.

ماسك تنفس زیر آبی

در پروژه زیر، یك بادكنك باد كرده نشانگر مخزن هوا، لیوان نشانگر غواص، و پارچ آب نشانگر دریا است. شما قسمتی از بادكنك را روی لیوان كشیده و فشار می دهید و این نشانگر دم و بازدم در حین تنفس است. شیرها باز و بسته می شوند تا حین تنفس هوای مخزن به غواص برسد، و هوای بازدم به صورت حباب در دریا خارج شود.

دستگاه تنفس غواصیتوصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

آنچه شما نیاز دارید:

پارچ آب، لیوان پلاستیكی، 10 سانتیمتر لوله پلاستیكی انعطاف پذیر، 1متر لوله نازك انعطاف پذیر كه محكم داخل لوله پهن شود، دریل و مته 5 میلیمتر، چسب نواری، قیچی، یك بادكنك بزرگ و دو بادكنك كوچك، 30 سانتیمتر سیم سفت، قلم، گیره رو میزی، قیف با دهانه به قطر 10 سانتیمتر، سوهان گرد، دم باریك، چوب پنبه (كه تا حدودی داخل لوله قیف شود)، ساچمه ای كه آزادانه در لوله پهن حركت كند، گریس، چسب

وسایل مورد نیاز

1- سوراخی در كنار قیف ایجاد كنید. آن را با سوهان گرد بزرگ كنید تا لوله پلاستیكی نازك، محكم وارد آن شود.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

2- به كمك دم باریك یك سیم حلقه كوچك در انتهای سیم درست كنید، و آن را 90 درجه نسبت به طول آن خم كنید. طرف دیگر سیم را از قیف رد نموده و داخل طرف نازك چوب پنبه نمایید.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

3- چوب پنبه را (به همراه سیمش) فشار دهید تا تقریباً به قیف محكم شود و از طرف دیگر سطح سیم پیچ همتراز دهانه قیف گردد. محلی كه سیم از چوب پنبه خارج می شود را علامت بزنید.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

4- در محل علامت زده سیم را 90 درجه خم كنید. چوب پنبه را به سیم خم شده چسب بزنید تا محكم شود. اضافه سیم (كه از چوب پنبه خارج شده) را ببرید.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

5- شیاری از لبه تا مركز یكی از مقواهای دایره ای ایجاد كنید. سیم را وارد شیار كنید به طوری كه انتهای حلقوی سیم پیچ روی مركز مقوای دایره ای قرار گیرد. صفحه دوم را به كمك نوار چسب دوطرفه روی دایره اولی بچسبانید. در این شرایط سیم پیچ بین این دو صفحه مقوایی قرار گرفته است.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

6- نوار چسب دوطرفه را روی صفحات دایروی بچسبانید. سر و نیمی از بادكنك كوچك را ببرید. باقیمانده آن را محكم روی دهانه قیف بكشید. و با نوار چسب محكم كنید. صفحه دایره ای را روی مركز بادكنك فشار دهید.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

7- به كمك مته 5 میلیمتری دو سوراخ كوچك به فاصله 5 سانتیمتر، در نزدیكی كف پارچ ایجاد كنید. به كمك سوهان گرد سوراخ ها را بزرگ كنید تا لوله نازك با فشار داخل آن شود.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

8- سر بادكنك كوچك را گره بزنید. نیمی از بدنه بادكنك را بریده و دور بیاندازید. بادكنك را كشیده و با نوار چسب روی لیوان پلاستیكی بچسبانید. 15 سانتیمتر لوله نازك خروجی و 45 سانتیمتر لوله نازك ورودی را به داخل سوراخ های ظرف فرو كنید.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

9- سر لوله نازك 40 سانتیمتری را تحت زاویه 45 درجه برش بزنید. همانند دستور العمل زیر، یك شیر یك طرفه بر روی لوله خروجی درست كنید.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی
دستگاه تنفس غواصی

10- سر بادكنك بزرگ را تا آنجا كه می شود روی لوله قیف بالا بكشید. اگر لازم بود آن را با نوار چسب محكم كنید. لوله نازك كوتاه را گریس بزنید و داخل سوراخ قیف كنید.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

11- بادكنك را روی سر قیف فشرده كنید و از طریق لوله آن را باد كنید تا بزرگ شده و به همین شكل باقی بماند. لوله نازك را از قیف در آورید. سر آزاد لوله ورودی لیوان را گریس بزنید و آن را وارد سوراخ قیف نمایید. انتهای لوله خروجی را در ظرف آبی قرار دهید. گره بادكنك روی لیوان را بگیرید و پی در پی، بالا كشیده و به پایین فشار دهید.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

دستگاه تنفس زیر آبی واقعی

لوله هوای غواصی به شیری وصل است كه در حین نفس كشیدن غواص، هوا را از مخزن هوا آزاد می كند. در شیر، آب اطراف یك صفحه انعطاف پذیر را  فشار می دهد، و باعث می شود هوای ورودی به همان میزان فشار داشته باشد. یك فشار شكن، این شیر را به مخزن هوای پر فشار وصل می كند. فشار شكن فشار هوای ورودی به شیر را كاهش می دهد به طوری كه اندكی بیشتر از فشار آب باشد.

تنفس كردن

با كشیدن هوا به داخل ریه، فشار هوا در شیر كاهش می یابد. فشار آب صفحه را به داخل هل می دهد، و در نتیجه، پرده دریچه اجازه ورود هوا از فشار شكن را می دهد.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

بازدم هوا

هوای بازدم فشار هوای شیر را كاهش می یابد. این صفحه شیر را می بندد و شیر خروجی را باز می كند، و به این ترتیب، هوای مصرف شده به آب فرستاده می شود.

ساخت ماسک تنفس زیر آبی

طرز كار دستگاه تنفس زیر آبی دیگری را در مدل سازی زیر مشاهده می كنید.