تبیان، دستیار زندگی
این وسایل تقویت كننده هایی دارند كه سیگنال های ضعیف را به اندازه كافی افزایش داده و بر اثر آن، بلندگو و گوشی ها صداهایی را (كه شما بتوانید بشنوید) تولید می كنند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقویت كننده

وسایلی مثل ضبط صوت، پخشCD، رادیو و تلویزیون با سیگنال های ضعیف سروكار دارند.

تقویت كننده
تقویت كننده

این وسایل تقویت كننده هایی دارند كه سیگنال های ضعیف را به اندازه كافی افزایش داده و بر اثر آن، بلندگو و گوشی ها صداهایی را (كه شما بتوانید بشنوید) تولید می كنند.

تقویت كننده
تقویت كننده

تقویت كننده مشتمل بر یكسری ترانزیستور است كه می تواند سیگنال های ضعیف را با استفاده از جریان قوی باتری (یا منبع ولتاژ) افزایش دهد.

ترانزیستور

هر دو سیگنال ضعیف و قوی به سمت ترانزیستور جریان می یابد. همان طور كه می دانید سیگنال های ضعیف می توانند از صدا نشأت گرفته باشند و شدت آن متناظر صدا تغییر می كند. سیگنال های ضعیف باعث می شوند جریان قوی متناظری از منبع ولتاژ دریافت شود. جریان قوی (كه متناسب سیگنال ضعیف تغییر می كند) در واقع كپی چند برابر سیگنال ضعیف است و به اندازه كافی قوی است تا بتواند بلندگو یا گوشی را به كار اندازد. ولومد (رجه تنظیم) مقدار تقویت كنندگی را كنترل می كند، به طوری كه می تواند شدت سیگنال تقویت شده را زیاد و یا كم نماید.

تقویت كننده

ترانزیستور چگونه كار می كند؟

ترانزیستور از سه لایه نیمه هادی (كه معمولاً سیلیكون هستند) تشكیل یافته است. لایه های كناری (كُلِكتور و اِمیتر) به منبع ولتاژ قوی وصل می شوند. لایه وسطی (بیس) مانع عبور جریان از ترانزیستور می شود.

تقویت كننده

با این حال، هنگامی كه جریان ضعیفی به بِیس داده می شود، مقاومت بِیس كاهش می یابد و اجازه می دهد یك جریان قوی وارد كُلِكتور شده و (از طریق بیس) از اِمیتر خارج شود. تغییرات جزئی در میزان سیگنال ضعیف به جریان های قوی منتقل می گردد، كه در واقع یك كپی تقویت شده از سیگنال ضعیف است.

تقویت كننده

_________________________________________

تقویت كننده

كنترل قدرت

تقویت كننده ها از یك نیروی كم برای كنترل نیروی زیاد بهره می گیرند. اسپری ها نیز بدین شكل كار می كنند، یك نیروی ضعیف توسط انگشت، اسپری پر فشار را كنترل می كند.

تقویت كننده