• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:45
  • تاريخ :

هواپیما

اغلب هواپیماهایی كه در آسمان پرواز می كنند بال هایی دارند كه آنها را در هوا نگاه می دارد. هنگامی كه بال ها هوا را به سرعت می شكافند، یك نیروی رو به بالای قوی ایجاد می گردد كه به آن "بالابر" می گویند. این نیرو وزن هواپیما را تحمل می كند، و آن را در هوا نگاه می دارد. وقتی هواپیما سریع تر در هوا حركت می كند بال ها نیروی بالابر قوی تری ایجاد می كنند. هواپیماها كه با سرعت كم حركت می كنند (مثل گلایدرها) بال های بلندی دارند و این باعث می شود نیروی بالابر مناسب (حتی در سرعت كم) وجود داشته باشد. در مدل سازی زیر اجراء كنترلی پرواز گلایدر را ملاحظه می كنید. با موشواره بر روی اسامی بروید. در زیر با این اصطلاحات آشنا می شوید.

جت های تند رو بال های رو به عقبی دارند كه به راحتی هوا را می شكافد. این بال ها در سرعت كم نیروی بالابر كمی تولید می كنند، با این حال بال آنها در حین فرود و بلند شدن باز می شود و در نتیجه نیروی بالابر بیشتری ایجاد می كنند.

هواپیما

اولین پرواز

    اولین پرواز انسان (كه ثبت شده) در سال ١٧٨٣ به وسیله بالن بود، اما احتمالاً قبل از آن مردم با بادبادك پرواز می كرده اند. اولین هواپیمای بال دار توسط مخترع انگلیسی، جرج كیلی (١٨٥٧-١٧٧٣)، ساخته شد، و در سال ١٨٥٣پرواز كرد. پس از وی، طراحی گلایدر ها توسط دیگران پیشرفت كرد كه از آن میان می توان به برادران رایت (ویلبر رایت (١٩١٢-١٨٦٧) و اولیور رایت (١٩٤٨-١٨٧١) اشاره نمود. مهمترین موفقیت آنها ساخت موتور سبك بود كه می توانست گلایدر را حمل كند. در اولین هواپیما، كه "فلایر" نام داشت، اولیور اولین پرواز موفقیت آمیزش را در سال ١٩٠٣ به انجام رسانید. طول پرواز وی فقط ٣٧ متر بود!

پرواز

مقطع آیرودینامیكی

    بال یك مقطع آیرودینامیكی است، یعنی یك شكل خاص دارد كه آن را قادر می سازد تا پرواز كند. قسمت بالایی منحنی و قسمت زیرین صاف (یا تقریباً صاف) است، بنابراین قسمت رویی بال بلندتر از قسمت زیرین آن می باشد. هنگامی كه بال هوا را می شكافد، هوا به دو قسمت تقسیم می شود، مقداری از رو و مقداری از زیر بال عبور می كند.

هواپیما

از آنجا كه وقتی هوا سریع و سریع تر حركت می كند فشارش كاهش می یابد، بنابراین فشار هوا در زیر بال بیشتر از فشار هوای (در حال حركت سریع) روی بال است، و در نتیجه یك نیرویی رو به بال به بال وارد می شود.

هواپیما
هواپیما

    با مختصری افزایش زاویه بال، نیروی بالابر افزایش می یابد، اما افزایش بیشتر زاویه بال، حركت یكنواخت هوا از روی بال را دچار اختلال می كند و بادهای چرخشی را بوجود می آورد. در نتیجه هوا با سرعت كمتری حركت می كند و اختلاف فشار كاهش می یابد. نیروی بالابر از بین می رود و هواپیما دچار واماندگی شده و سقوط می كند. به طور ساده، شكل زیر چنین شرایطی را نشان می هد.

هواپیما

پرواز بال

    یك بال كاغذی بسازید و ببینید چگونه جریان هوا باعث می شود تا اختلاف فشاری بر روی بال ایجاد گردد و آن را بلند نماید. هرچه حركت هوا سریع تر باشد نیروی بالابر بیشتری بدست می آید.

     ستارهتوصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

   

آنچه شما نیاز دارد:

  كاغذ سفت به ابعاد ١٥*٣٠ سانتیمتر، كاتر، چاقو، قیچی، دو نی نوشابه، دو میله بافتنی، سشوار، خمیر مجسمه سازی، چسب نواری، یك تكه مقوا به پهنای ١٥ سانتیمتر، خط كش

آنچه شما نیاز دارید

     ١- كاغذ را از عرض (به فاصله ١.٥ سانتیمتر از وسط) تا كنید. سوراخ های به فاصله ٨ سانتیمتر از یكدیگر، و به فاصله ٥ سانتیمتر از لبه ی تا شده ایجاد كنید.

آموزش ساخت هواپیما

    ٢- با نوار چسب دو انتهای كاغذ را به یكدیگر بچسبانید تا یك بال با سطح خمیده در بالا پدید آید. دو تكه نی كوتاه از سوراخ ها عبور دهید.

آموزش ساخت هواپیما

    ٣- دو شكاف به فاصله ٨ سانتیمتر در طول نی بوجود آورید. میله بافتنی را از آنها عبور دهید تا انتهای میله بافتنی به نی برسد.

آموزش ساخت هواپیما

    ٤- میله بال عبور دهید (ابتدا از طرفی كه انحناء دارد) و آنها را به فاصله ٨ سانتیمتر در تكه ای خمیر مجسمه سازی قرار دهید.

آموزش ساخت هواپیما

٥- با دمیدن هوا روی بال، آن را به پرواز در آورید. مراقب باشید با دمیدن باد به زیر بال، آن را هل ندهید.

آموزش ساخت هواپیما

بال وامانده

    نشان دهید بادی كه روی بال می وزد باعث پرواز آن می شود.

برای این منظور به كمك مقوا مانع وزش باد بر روی بال شوید، در این شرایط بال سقوط می كند. اگر این اتفاق روی نداد سعی كنید باد را به زیر بال بدمید.

آموزش ساخت هواپیما
UserName