تبیان، دستیار زندگی

حمایت همواره غرب از اغتشاش در ایران

با پیروزی انقلاب به رهبری امام خمینی"ره" اولین حکومت دینی تاریخ با محوریت ولایت مطلقه فقیه، در ایران پایه گزاری گردید. این اتفاق، شوک بزرگی به دشمنان اسلام وارد کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
رسانه
بزودی شاهد چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران خواهیم بود. انقلابی که در آستانه میان سالی، به پختگی و بالندگی خود رسیده و همواره آوازه اش در مرزهای ایران محصور نمانده است. انقلابی که طی گذر از فراز و نشیب های سخت و جان فرسا، در طول عمر مبارکش، ملت های مستضعف زیادی را با اهداف خود همسو ساخته و تحولات شگرفی را در عرصه جهانی، بوجود آورده است.
با همه دستاوردی که انقلاب اسلامی ایران به ارمغان آورده، از گسترش تفکر الهی تحقق وعده خداوند در جهت استیلای مستضعفان جهان، بیداری ملت های تحت سلطه حکام ستمگر، آزادی خواهی  و حقیقت طلبی در هر جای دنیا که آزاده ای زندگی می کند، اما منافع غرب و همه سلطه طلبان در منطقه و جهان را در معرض هجمه، قرار داده و همین امر سبب شده تا از فتنه و براندازی و ایجاد جنگ، محاصره اقتصادی، فرو گذاری نکند. در این گفتار به علل این ستیز بی پایان اشاره داریم:

1- رو شدن دروغ بزرگ

 در عمده‌ی رسانه‌‌های فارسی‌‌زبان غربی، شاه به‌‌عنوان فردی نوساز تبلور می‌‌یابد که در حال مدرن کردن جامعه‌ی ایران بوده است.

با پیروزی انقلاب  به رهبری  امام خمینی"ره" اولین حکومت دینی تاریخ با محوریت ولایت مطلقه فقیه، در ایران پایه گزاری گردید. این اتفاق، شوک بزرگی به دشمنان اسلام وارد کرد. چه اینکه آنها در طول تاریخ و در سطح دنیا به ویژه جهت به بند کشیدن ملت ها، این دروغ بزرگ را القا نموده بودند که دین افیون ملت هاست  و نه تنها نمی تواند مردم را مدیریت نموده، مسیر رفتن به سمت قله های ترقی و پیشرفت را در فراروی آنان قراردهد که موجب عقب ماندگی و تخدیر ملل انسانی است.

2-انقلاب اسلامی، منشا موج عظیم آزادی خواهی و اسلام پذیری

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان های مبارز فلسطینی جان تازه یافت و هسته های مقاومت در لبنان، موفق به تاسیس مولود دیگری از انقلاب اسلامی به نام حزب الله شد. مبارزان تحت ستم عراقی، روزنه ای برای  پیروزی مشاهده کردند و در افغانستان اگرچه حرکت های مبارزاتی علیه کودتاگران کمونیست، قبل از پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ایران آغازشده بود اما ادامه و گسترش نهضت ضد اشغال افغانستان، کامل شد.
مردم مسلمان بسیاری از کشورهای آسیایی که تحت اداره مستبدانه حکومت های غیردینی قرارداشتند، تکان خوردند و مترصد شدند تا آن راهی را بروند که مردم مسلمان ایران، طی آن را تجربه کردند.همچنین مسلمانان کشورهای آفریقایی و در کل تمام بشریت زیر ستم، تحت تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار گرفتند.

3-تغییر قطب بندی جهانی

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ریشه دواندن افکار اسلامی و آزادیخواهی در منطقه وجهان، دوقطب شرق وغرب مطرح بودند. اما اینک، یک قطب اندیشه اسلامی است و قطب دیگر، اندیشه مادی گرایی. نظریه پردازان و طراحان پشت صحنه سیاست های استعماری به خوبی درک نموده اند که مبارزه با اندیشه ناب اسلامی که اینک درمیان همه ملل مسلمان رسوخ یافته است کار بس دشوار است و نابودی و از میان برداشتن آن محال است و همین موضوع نگرانی فزاینده ای را در محافل ضد اسلامی به بار آورده و سبب شده اند تا جهان غرب و مادی گرایی با استفاده از هر ترفند و توطئه ای و از هر اسباب و وسیله ای به جان جمهوری اسلامی ایران بیافتند.(1)

تلاش  برای تحریف تاریخ

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان های مبارز فلسطینی جان تازه یافت و هسته های مقاومت در لبنان، به تاسیس مولود دیگری از انقلاب اسلامی به نام حزب الله شد.
همان‌‌طور که می‌‌دانیم، شرایط اقتصادی امروز جامعه‌ی ایران حاکی از وضعیت مناسبی نیست و کشور در شرایط رکود اقتصادی به سر می‌‌برد. با وجود این شرایط عینی، دشمنان جمهوری اسلامی تلاش می‌‌کنند تا با بروز احساسات کاذب نوستالژیک، این باور را در جامعه‌ی ایران بپرورانند که مردم قدرنشناس، با شورش علیه یک وضعیت نسبتاً خوب، خود را به دست کسانی سپرده‌‌اند که هرگز نمی‌‌توانند شرایط مناسب و ایده‌ئال را برای زندگی مردم فراهم سازند. این باور در حال حاضر به‌‌طور گسترده توسط رسانه‌‌های بیگانه و به‌‌طور خاص رسانه‌‌های فارسی‌‌زبان القا می‌‌شود.

تطهیر شاه

در عمده‌ی رسانه‌‌های فارسی‌‌زبان غربی، شاه به‌‌عنوان فردی نوساز تبلور می‌‌یابد که در حال مدرن کردن جامعه‌ی ایران بوده است. فردی دلسوز که همچون پدرش همه‌ی هم‌‌وغم خود را صرف تجدد ایران کرده بود.! البته در این رسانه‌‌ها گفته نمی‌‌شود که جنس این تجدد، «آمرانه» بوده و در آن فقط به جنبه‌‌های فنی و اقتصادی نوسازی توجه می‌‌شده است. آن‌‌هم بدون مشارکت مردم . بنابراین شاه پدری دلسوز نمایانده می‌‌شود که همه‌ی هم‌‌وغمش فردای ایران بوده است.
 

ضد مدرنیسم

شورش‌‌ها علیه حکومت پهلوی، اعتراضاتی ضدمدرن لقب می‌‌گیرد. به عبارتی دیگر، چنان نشان داده می‌‌شود که جریانی ضدمدرن به رهبری روحانیون و گروه‌‌های سنتی دیگر به‌‌دنبال آن بودند تا شاه را براندازند. دلیل این امر نیز آن بود که شاه برای احیای منافع همه‌ی مردم، منافع آن‌‌ها را نشانه گرفته بود. بنابراین و براساس این تحلیل، دلیل اعتراضات مردم، فساد بسیار گسترده‌ی طبقه‌ی حاکم یا استبداد لجام‌‌گسیخته‌ی شاه نبود و یا اگر بود، درجه‌ی چندم اهمیت را دارا بود. بدین‌‌ترتیب همچنان‌‌که شاه فردی نوساز لقب می‌‌گیرد، انقلابیون مذهبی جریانی ضدمدرن و دگم و عقب‌‌مانده توصیف می‌‌شوند.
 

تحقیر و تحریف انقلابیون

رسانه‌‌های فارسی‌‌زبان با تحریف تاریخ معاصر، آن‌‌چنان وانمود می‌‌کنند که انقلاب اسلامی محصول اعتراضات سال‌‌های 1356 و 1357 است و این نکته به فراموشی سپرده می‌‌شود که فرایند انقلاب اسلامی از اوایل دهه‌ی 1340 آغاز شده است. همچنین این تصویر القا می‌‌شود که باقی مردم نقش سیاهی‌‌لشکر انقلاب را داشتند. گروهی فریب‌‌خورده که قدر نوسازی شاه را نمی‌‌دانند و در اثر نوسازی این دوره، از فقر و بدبختی رها شده‌‌اند و حال در مقابل شاه عصیان می‌‌کنند. درحالی‌‌که انقلاب اسلامی در سال‌‌های 1356 و 1357 ناشی از تجمیعی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم بود که حتی فرصت بیان و آشکار شدن آن‌‌ها نیز داده نشده بود، چه رسد به اینکه حکومت دغدغه‌ی رفع این مشکلات و حل آن‌‌ها را داشته باشد. به عبارتی دیگر، روحانیون و جریان نخبه در نقش سخن‌‌گویان مردم ایفای نقش می‌‌کردند.
انقلاب طی گذر از فراز و نشیب های سخت و جان فرسا، در طول عمر مبارکش، ملت های مستضعف زیادی را با اهداف خود همسو ساخته و تحولات شگرفی را در عرصه جهانی، بوجود آورده است.

 

تحریف دستاورد های انقلاب

با تحریف انقلاب اسلامی، همه‌ی برساخته‌‌های حاصل از آن نیز زیر سؤال می‌‌رود. نظام سیاسی حاصل از آن را نیز نظامی ضدمدرن معرفی می‌‌کنند که رهبران آن  با دنیای مدرن بیگانه‌‌اند. آن‌‌ها با چشم‌‌پوشی در مقابل حجم بسیار بالای دستاوردهایی که در زمینه‌‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی در دوران پس از انقلاب اسلامی مهیا شده است، تلاش می‌‌کنند تا عصر پهلوی را دوران پر از شکوه و جلال که ایران را به دروازه‌‌های تمدن نزدیک کرده بود، را در مقابل آن، دورانی کنونی قرار دارد که تلاش می‌‌شود سیاه و تاریک ترسیم گردد.(2)

سخن پایانی

بنظر می رسد با توجه به حملات همسو رسانه ای دشمن و گسیل عوامل انسانی همفکر به ماهیت  و دستاوردهای انقلاب اسلامی، همه علاقمندان و پیروان این مکتب اصیل انسان ساز، با تجدید تعهدی دوباره با رهبر انقلاب، از قلم، عمل، آبرو و هر آنچه دارند، بهره بگیرند و در جنگ نرم و جنگ گرم، آماده مقابله همه جانبه با دشمن باشند.
یادمان باشد که انقلاب ما مقدمه ظهور مهدی(عج) فاطمه(س) است.

پی‌نوشت:

1. هجمه ایذایی استکبار، علت ها وپیامدها،خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران؛ بهمن ۱۳۸۸
2. از تحریف انقلاب اسلامی تا هجمه به جمهوری اسلامی، فارس ۱۳۹۶/۱۰/۱۳