تبیان، دستیار زندگی
هر آن‏چه نویسند و گویند و بخواهند مقام آن شهید مطهر و منزلت اندیشه‏ها و آثارش را بنمایانند، نكته‏اى از هزاران نیز نخواهد شد و هم‏چنان قدر آن عزیز سفر كرده كه هزاران قافله دل، همره اوست ناشناس و ناآشنا باقى خواهد ماند و هرچه از زبان و قلم عاشقان مطهرى تراو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماخذشناسى آثار مكتوب پیرامون زندگى، شخصیت، آراء استاد

كتب استاد مطهری

اشاره

هر آن‏چه نویسند و گویند و بخواهند مقام آن شهید مطهر و منزلت اندیشه‏ها و آثارش را بنمایانند، نكته‏اى از هزاران نیز نخواهد شد و هم‏چنان قدر آن عزیز سفر كرده كه هزاران قافله دل، همره اوست ناشناس و ناآشنا باقى خواهد ماند و هرچه از زبان و قلم عاشقان مطهرى تراود، فقط اداى دینى است‏ به ساحت‏سپید آن شهید سرخ سیما.

آنچه در پى مى‏خوانید نشانى شمه‏اى از واگویه‏هاى نشر، در خصوص زندگى، آثار، اندیشه‏ها و شخصیت این فرید دهر و علامه عصر است و ان‏شاء الله مقبول پژوهندگان و رهروان راه روشن مطهرى افتد.

1 . آفتاب احیاگران «سیرى تحلیلى در اندیشه‏هاى استاد شهید مطهرى‏»، محمدجواد رودگر، قم، انتشارات تجلى، 1380، 192 صفحه، رقعى.

2 . آزادى اجتماعى (تفكر، عقیده، قلم، بیان) در نگاه شهید مطهرى، مرضیه مكارى امیرى، تهران، انتشارات امیرى، 1381، 156 صفحه، رقعى .

3 . آزادى از نگاه استاد مطهرى، حسین یزدى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1379، 268 صفحه، رقعى .

4 . آشنایى با قرآن; خلاصه آثار شهید مرتضى مطهرى «دفتر پنجم‏» ، تهران، مركز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1379، 390 صفحه، رقعى .

5 . آیینه و آفتاب; سرگذشت زندگى شهید مطهرى، ناصر نادرى، تهران، كتاب‏هاى قاصدك، مؤسسه نشر و تحقیقات ذكر، 1378، 89 صفحه، رقعى .

6 . آزادى سیاسى در اندیشه آیت‏الله مطهرى و آیت‏الله بهشتى، شریف لك‏زایى، قم، بوستان كتاب، 1382، 160 صفحه، رقعى .

7 . آسیب‏شناسى دینى از منظر استاد شهید آیة‏الله مطهرى، سید مهدى جهرمى و محمد باقرى، تهران، نشر هماهنگ، چاپ دوم، 1378، 467 صفحه، وزیرى .

8 . آسیب‏شناسى دینى از دیدگاه استاد شهید مرتضى مطهرى، على‏اصغر خندان، تهران، مركز آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامى، 1380، 677 صفحه، وزیرى .

9 . احیاى تفكر دینى; یادنامه استاد مطهرى و استاد سید غلام سعیدى، محمدحسین حمیدى و محمدعلى تابعى، مؤلف، 1379، 254 صفحه .

10 . از آینه تا جمال با درنگى بر آراء علامه طباطبائى و استاد شهید مطهرى، محمدجواد رودگر، قم، انتشارات وثوق، 1382، 218 صفحه، رقعى .

11 . استاد شهید مرتضى مطهرى به روایت اسناد، مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، 1379، 388 صفحه، وزیرى .

12 . استاد مطهرى در گذر اندیشه‏ها، على باقى نصرآبادى، كاشان، انتشارات سامرى، 1374، 206 صفحه، وزیرى .

13 . استاد مطهرى و روشنفكران، اكبر رحمتى، تهران، صدرا، چاپ هشتم، 1380، 152 صفحه، وزیرى .

14 . استاد مطهرى و دغدغه اسلام‏اصیل، حمیدنگارش و على باقى‏نصرآبادى، تهران، لوح‏محفوظ، 1379، 240 صفحه، رقعى .

15 . اصول فقه در آثار شهید مرتضى مطهرى، سید جواد رضوى، قم، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى انصارى، 1378، 144 صفحه، رقعى .

16 . التقاط و تحجر از دیدگاه شهید مطهرى، محسن آژینى، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1369، 163 صفحه، رقعى .

17 . امام‏حسین علیه السلام از دیدگاه شهید مطهرى، على باقى نصرآبادى، تهران، انتشارات سپهر اندیشه، 1381، 176 صفحه، رقعى .

18 . امام حسین علیه السلام از زبان استاد شهید مرتضى مطهرى، عباس عزیزى، قم، انتشارات صلاة، 1381، 415 صفحه، رقعى .

19 . امام حسین علیه السلام و واقعه كربلا در آثار علامه شهید مطهرى (جزوه)، قم، مركز مطالعات و تحقیقات اسلامى (پژوهشگاه)، دفتر تبلیغات اسلامى، بى‏تا، 48 صفحه، وزیرى .

20 . انسان بر آستان دین: خلاصه آثار استاد شهید مطهرى، «دفتر سوم‏» ، تهران، مركز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1380، 306 صفحه، رقعى .

21 . اندیشه مطهر (سیرى در افكار استاد شهید مطهرى)، سیدمحمد حسینى و محمدجواد رودگر، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامى، 1379، 202 صفحه، رقعى .

22 . اندیشه مطهر; مرورى بر شخصیت و افكار استاد شهیدمرتضى مطهرى، على باقى نصرآبادى، قم، انتشارات منبع، 1380، 200 صفحه، رقعى .

23 . انفكاك تعقل از تدین; بررسى علل و زمینه‏هاى خارجى‏گرى و ممیزات خوارج از دیدگاه استاد شهید مرتضى مطهرى، محمدحسن بحرینى و حسین محمد نوازى، تبریز، هیات مكتب‏الشهداى انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه‏هاى تبریز و علوم پزشكى، 1378، 142 صفحه، رقعى .

24 . انقلاب اسلامى از دیدگاه شهید مطهرى، على تاجدینى، تهران، شوراى هماهنگى تبلیغات اسلامى، چاپ دوم، 1374، 175 صفحه، رقعى .

25 . اهتراز روح مباحثى در زمینه زیبایى‏شناسى و هنر; گرد آمده از آثار استاد شهید مطهرى، على تاجدینى، تهران، سازمان‏تبلیغات‏اسلامى‏حوزه‏هنرى، 1369، 483صفحه، وزیرى .

26 . بازفهمى اندیشه‏هاى استاد مطهرى (مجموعه مقالات)، تهران، نهاد نمایندگى مقام معظم‏رهبرى در دانشگاه‏ها، پژوهشكده فرهنگ و معارف، دفتر نشر معارف، 1381، 279 صفحه، رقعى .

27 . بررسى مقایسه‏اى مفهوم عدالت (از دیدگاه مطهرى، شریعتى، سید قطب)، علیرضا مرامى، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1378، 200 صفحه، وزیرى .

28 . بزرگداشت‏شهادت استاد متفكر مرتضى مطهرى، انجمن اسلامى نیروى هوایى (تهیه‏كننده)، بى‏جا، انجمن اسلامى نیروى هوایى، 1359، 54 صفحه، وزیرى .

29 . بر فراز اندیشه; روایتى از جلوه استادى شهید مطهرى در دانشگاه، على تاجدینى، قم، دفتر نشر معارف، 1382، 336 صفحه، رقعى .

30 . بهار روح استاد مطهرى و نسل جوان، محمد صالحى اندیمشكى، قم، نبوغ، 1381، 200 صفحه، رقعى .

31 . پاره‏اى از خورشید; گفته‏ها و ناگفته‏ها از زندگى استاد شهید مرتضى مطهرى، امیررضا ستوده و حمیدرضا ناصرى، تهران، مؤسسه نشروتحقیقات‏ذكر، 1378، 567 صفحه، وزیرى .

32 . پرتوى از خورشید پر فروغ امام على علیه السلام در آثار استاد شهید آیة‏الله مطهرى، سید محمدتقى حسینى‏منش، قم، انتشارات سبط اكبر، 1379، 399 صفحه، وزیرى .

33 . پیش درآمدى بر جامعه‏شناسى دین از منظر استاد مطهرى، رضا دژاكام، تهران، نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، دفتر نشر معارف، 1380، 120 صفحه، رقعى .

34 . تاریخ اسلام در آثار شهید مطهرى، جلد 1و2، سید سعید روحانى، قم، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، دفتر نشر معارف، چاپ دوم، 1381، 373 + 336 صفحه، وزیرى .

35 . تاوان عشق; سوگنامه معلم شهید استاد مرتضى مطهرى، جواد محقق، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ دوم، 1378، 216 صفحه، رقعى .

36 . تئودیسه و عدل الهى; مقایسه‏اى بین آراء لایب نیتس و شهید مطهرى، مهین رضایى، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى، 1380، 230 صفحه، رقعى .

37 . تبلیغ و مبلغ در آثار شهید مطهرى، عبدالرحیم موگهى، قم، بوستان كتاب، چاپ دوم، 1381، 368 صفحه، وزیرى .

38 . تفسیرى بر اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه سید محمدحسین طباطبائى با پاورقى شهید مطهرى، محمدباقر شریعتى سبزوارى، قم، بوستان‏كتاب، 1381، 312صفحه، وزیرى .

39 . تمثیلات و تشبیهات در آثار استاد شهید مطهرى، علیرضا رجالى تهرانى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1375، 456 صفحه، رقعى .

40 . تن پاره امام; سرى مجموعه شعرهاى مذهبى; جلد نهم «ویژه‏نامه شهید مطهرى‏» ، جواد محقق، بى‏جا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1360، 24 صفحه، رقعى .

41 . جلوه‏هاى معلمى استاد مطهرى، وزارت آموزش و پرورش; سازمان پژوهش و برنامه‏ریزى آموزشى، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، 1369، 316 صفحه، وزیرى .

42 . حاصل عمر; سیرى در اندیشه‏هاى فلسفى و كلامى استاد مطهرى «جلد اول‏» فلسفه، عبدالله نصرى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1382، 494 صفحه، رقعى .

43 . حكایت‏ها و هدایت‏ها در آثار استاد شهید آیة‏الله مرتضى مطهرى، محمدجواد صاحبى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه‏علمیه‏قم، چاپ‏سیزدهم، 1379، 428صفحه، رقعى .

44 . حكومت دینى از منظر استاد شهید مطهرى، محمدحسن قدردان قراملكى، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، 1379، 216 صفحه، رقعى .

45 . حوزه و روحانیت از دیدگاه شهید آیت‏الله مطهرى، داود شهرویى، انتشارات پارسایان، 1379، 136 صفحه، رقعى .

46 . خاطرات من از استاد شهید مطهرى، على دوانى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1375، 122 صفحه، رقعى .

47 . خدا زیباست; نگاهى نو به كتاب «مساله حجاب‏» نوشته متفكر شهید مرتضى مطهرى، ناصر نادى و ... ، تهران، انتشارات موج ادب، چاپ دوم، 1381، 40 صفحه، رقعى .

كتب استاد مطهری

48 . خلاصه مطالب مهم یك كتاب (نظرات اقتصادى شهید مطهرى)، رضا استادى، مشهد، بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى، مجمع بررسى‏هاى اقتصادى اسلامى، 1367، 26 صفحه .

49 . خلاصه مقالات دومین گردهمایى بازشناسى اندیشه‏هاى شهید مطهرى (مطهرى و نگرش جامع‏گرایانه)، مشهد، ستاد دومین گردهمایى ... ، 1376، 39 صفحه .

50 . خلاصه مقالات همایش رویكردهاى شهید مطهرى به دین و جامعه «ویژه‏نامه‏» ، ستاد بزرگداشت رویكردهاى شهید مطهرى به دین و جامعه، تهران، 1378، 21 صفحه .

51 . داستان امام راستان; نود داستان درباره امام على علیه السلام به روایت‏شهید مرتضى مطهرى، حسین علیزاده و سید مجتبى ضمیرى، تهران، دفتر نشر معارف، 1379، 253 صفحه، رقعى .

52 . داستان‏هاى استاد (جلد 1 - 3)، علیرضا مرتضوى كرونى، تهران، كانون فرهنگ و هنر اسلامى، چاپ پنجم، 1364، رقعى .

53 . داستان‏هاى معنوى در آثار شهید مطهرى، لطیف راشدى، قم، انتشارات تحول‏آفرین، 1381، 456 صفحه، وزیرى .

54 . درآمدى بر شخصیت، اندیشه و كتاب‏شناسى استاد شهید مرتضى مطهرى، قم، معاونت تربیتى مركز جهانى علوم اسلامى، اتحادیه انجمن‏هاى فرهنگى طلاب، بى‏تا، 187 صفحه، رقعى .

55 . درآمدى بر اندیشه سیاسى استاد مطهرى، على تاجدینى، تهران، هماهنگ، 1381، 214 صفحه، رقعى .

56 . درس و زندگى (درس‏هاى آموزنده براى همه) ; زندگى‏نامه و خاطراتى شیرین و آموزنده از زندگى چهار علامه فرزانه (علامه سید محمدحسین طباطبائى، علامه محمدتقى جعفرى، علامه مرتضى مطهرى، علامه حسن‏زاده آملى)، سید رضا حسینى، قم، انتشارات تپش، 1380، 134 صفحه، رقعى .

57 . در سنگر عفاف; حضرت فاطمه زهرا و زینب كبرا علیها السلام در آثار استاد شهید مرتضى مطهرى، حسین احمدى، بى‏جا، بى‏نا، 1378، 89 صفحه، رقعى .

58 . دفاع از فلسفه; اداى احترام به دو استاد معاصر علامه طباطبائى و شهید مطهرى به مناسبت دفاع از فلسفه، رضا داورى اردكانى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1366، 124 صفحه، وزیرى .

59 . دیدگاه‏هاى شهید مطهرى در باب مدیریت تعلیم و تربیت، حبیب پناهى، تهران، انتشارات سمیه، 1380، 36 صفحه، رحلى .

60 . دین و اخلاق (با درنگى بر اندیشه‏هاى استاد مطهرى)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، پژوهشكده فلسفه و حكمت (تهیه و تدوین)، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، 1382، 292 صفحه، رقعى (در حال چاپ)

61 . دین و دوران; خلاصه آثار شهید مطهرى «دفترششم‏» ، تهران، مركز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1381، 314 صفحه، رقعى .

62 . رمز موفقیت استاد مطهرى، حمید نگارش و على باقى نصرآبادى، قم، نشر خرم، چاپ سوم، 1379، 228 صفحه، رقعى .

63 . روحانیت از دیدگاه علامه شهید مرتضى مطهرى، فرهاد ربیعى و اكبر ایروانى و ... ، اصفهان، كمیته فرهنگى جهاد دانشگاهى دانشگاه اصفهان، بى‏تا، 110 صفحه، وزیرى .

64 . روشى در تدریس عقاید; مقدمه‏اى بر شناخت مكتب با استفاده از مقدمه‏اى بر جهان‏بینى اسلامى استاد شهید مطهرى، على‏محمد اسدى، بى‏جا، بى‏نا، 1363، 64 صفحه، رقعى .

65 . زندگى و مبارزات استاد شهید مرتضى مطهرى، بى‏جا، انتشارات محمد، بى‏نا، 64 صفحه، جیبى .

66 . سرگذشت مطهر; زندگى‏نامه استاد شهید مرتضى مطهرى، محمدعلى دهقانى، (دانا)، تهران، كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، 1379، 108 صفحه، وزیرى .

67 . سرگذشت‏هاى ویژه از زندگى استاد شهید مرتضى مطهرى (جلد 1 - 3)، جمعى از فضلا و یاران، تهران، ذكر، چاپ ششم، 1370، 190+ 172+ 173 صفحه، رقعى .

68 . سلسله بحث‏هاى اندیشه‏شناسى استاد مطهرى، محمدجواد رودگر، تنكابن، كانون پرورشى شهید صالحى تنكابن، (70 - 1367) ; چالوس، دفتر نشر فرهنگ اسلامى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نوشهر و چالوس (جزوات) .

69 . سیاست از دیدگاه علامه شهید مرتضى مطهرى، محمدرضا خباز، تهران، انتشارات زعیم، 1382، 128 صفحه، وزیرى .

70 . سیرى در آثار استاد شهید مطهرى، ستاد برگزارى مراسم بزرگداشت‏سالگرد شهادت، بى‏جا، 1359، 236صفحه، رقعى .

71 . سیرى در اندیشه‏هاى استاد مطهرى، جمال سجادى، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1381، 78 صفحه، پالتویى .

72 . سیرى در اندیشه‏هاى اجتماعى آیت‏الله مطهرى، على باقى نصرآبادى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ دوم، 1380، 344 صفحه، وزیرى .

73 . سیرى در زندگانى استاد مطهرى با مقاله‏اى از آیة‏الله هاشمى رفسنجانى، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1380، 283 صفحه، رقعى .

74 . سیماى استاد در آیینه نگاه یاران، سید حمید جاوید موسوى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1375، 260 صفحه، رقعى .

75 . سیماى كودك، نوجوان و جوان در آثار استاد شهید مطهرى، علیرضا رجالى تهرانى، تهران، انجمن اولیاء و مربیان جمهورى اسلامى ایران، 1377، 147 صفحه، رقعى .

76 . سه گفتار پیرامون استاد شهید مطهرى، محمد واعظزاده خراسانى، تهران، شوراى هماهنگى تبلیغات اسلامى، 1374، 186 صفحه، رقعى .

77 . شناخت انقلاب اسلامى از دیدگاه استاد شهید مطهرى، تهران، عقیدتى سیاسى ارتش جمهورى اسلامى ایران، چاپ چهارم، 1366، 232 صفحه، رقعى .

78 . شهره عشق; گذرى بر زندگانى استاد علامه مرتضى مطهرى، معاونت فرهنگى نهاد (تهیه و تنظیم)، بوشهر، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها (دانشكده علوم پزشكى بوشهر)، 1377، 28 صفحه .

79 . شهید مطهر، محمدعلى شهاب، تهران، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى نذیر، 1381، 112 صفحه، رقعى .

80 . شهید مطهرى افشاگر توطئه تاویل «ظاهر» دیانت‏به «باطن‏» الحاد و مادیت; به ضمیمه نقدى از استاد شهید مطهرى بر «اسلام‏شناسى‏» دكتر شریعتى، على ابوالحسنى (منذر)، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1362، 435 صفحه، وزیرى .

81 . شهید مطهرى مصلحى بیدار، سینا واحد، تهران، بخش فرهنگى دفتر مركزى جهاد دانشگاهى واحد فوق برنامه، 1362، 30 صفحه، وزیرى .

82 . شیخ شهید; مجموعه‏اى مصور از زندگانى استاد شهید مطهرى همراه با نامه تاریخى استاد مطهرى به امام خمینى، تهران، صدرا، چاپ پنجم، 1381، 64 صفحه، رحلى .

83 . شهید اندیشه، اسماعیل پرور، قم، مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سیما، 1378، 54 صفحه (جزوه) .

84 . شهید مطهرى مرزبان بیدار، محمد خردمند، قم، سازمان تبلیغات اسلامى، 1375، 215 صفحه، رقعى .

85 . صد سخن از استاد شهید آیة‏الله مرتضى مطهرى، تهران، حزب جمهورى‏اسلامى (نشریه ش‏62)، 1361، 146 صفحه، جیبى .

86 . صد گفتار; خلاصه آثار شهید مرتضى مطهرى «دفتر اول‏» ، تهران، مركز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ پنجم، 1382، 285 صفحه، رقعى .

87 . صراط اندیشه; دو سیر پیشنهادى در آثار علامه شهید مرتضى مطهرى، مهدى نیلى‏پور، مشهد، نشر نخست، چاپ دوم، 1373، 80 صفحه، رقعى .

88 . طهارت روح «عبادت و نماز» در آثار شهید مطهرى، حسین واعظى‏نژاد، تهران، ستاد اقامه نماز، چاپ چهارم، 1374، 384 صفحه، وزیرى .

89 . عالم جاودان; یاران امام به روایت اسناد ساواك، استاد شهید مرتضى مطهرى (كتاب سى و یكم)، تهران، مركز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، 1382، 720 صفحه، وزیرى .

90 . عشق در كلام شهید مطهرى، محمد صالحى اندیمشكى، قم، انتشارات نبوغ، 1381، 223 صفحه، رقعى .

91 . على علیه السلام از زبان استاد شهید مرتضى مطهرى، عباس عزیزى، قم، سلسله، چ‏پنجم، 1379، 253 صفحه، وزیرى .

92 . على علیه السلام در آثار شهید مطهرى، قم، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، معاونت فرهنگى نهاد، 1379، 137 صفحه، وزیرى .

93 . علوم قرآن در آثار شهید مطهرى، مسعود صادقى، تهران، علما، 1382، 216 صفحه .

94 . فرهنگ استاد; شرح واژگان گزیده آثار مكتوب استاد شهید مطهرى، مهدى خلیلیان، تهران، انتشارات دنیاى هنر، 1378، 591 صفحه، وزیرى .

95 . فرهنگ مطهر; مفاهیم اصطلاحات و تعابیر علوم انسانى - دینى از دیدگاه استاد شهید مرتضى مطهرى، محمدعلى زكریایى، تهران، انتشارات آذیون، چاپ سوم، 1378، 890 صفحه، وزیرى .

96 . فكر و اندیشه از دیدگاه شهید آیة‏الله مطهرى، داود شهرویى، قم، انتشارات ناصر، 1378، 236 صفحه، رقعى .

97 . قیام عاشورا از دیدگاه استاد شهید مطهرى، على تاجدینى، تهران، عروج نور، 1381، 216 صفحه، رقعى .

98 . گلستان اندیشه، بیژن كرجالیان چایچى، مشهد، انتشارات واسع، 1380، 230 صفحه، رقعى .

99 . گنج‏حكمت; گلگشتى در بوستان آثار استاد، حمید نگارش و على باقى نصرآبادى، قم، نشر خرم و امام عصر (عج)، 1378، 133 صفحه، رقعى .

100 . مردم‏سالارى دینى از دیدگاه شهید مطهرى; «سلسله نشست‏هاى كانون گفتمان دینى 2» ، عباسعلى عمید زنجانى، قم، مركز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه علمیه، 1380، 23 صفحه، وزیرى (جزوه)

101 . مصلح بیدار (مجموعه مصاحبه‏ها، مقالات، سخنرانى‏ها و ... درباره زندگانى و شخصیت‏شهید آیة‏الله مطهرى (جلد 1 و2)، محمدحسین واثقى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1380، 531 + 716 صفحه، وزیرى .

102 . مطهرى، مطهر اندیشه‏ها (جلد 1 و 2)، محمدحسین واثقى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1364، 424 + 500 صفحه، وزیرى .

103 . مطهرى شهید سنگر اسلام فقاهت، تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، 1361، 31 صفحه، جیبى .

104 . مطهرى احیاگرى راستین در عصر جدید، كتابنامه توصیفى «سلسله احیاگران 1» ، عظیم فضلى‏پور، اهواز، انتشارات خالدین، 1380، 688 صفحه، وزیرى .

105 . مطهرى پایه‏گذار نهضت نوین در بازشناسى اسلام اصیل، تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، 1360، 128 صفحه، رقعى .

106 . مطهرى نیاز امروز، كانون اندیشه جوان، قم، خانه جوان قم، 1381، 44 صفحه، رقعى .

107 . مطهرى و نگرش جامع‏گرایانه، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه فردوسى مشهد، 1376، 218 صفحه .

108 . معارف اسلامى در آثار شهید مطهرى، على شیروانى، قم، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، چاپ چهارم، 1377، 480 صفحه، وزیرى .

109 . معراج مطهر; ویژه‏نامه شهادت استاد شهید مرتضى مطهرى، سید حسین اسحاقى، قم، مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سیما، 1378، 87 صفحه (جزوه) .

110 . معرفت دینى; تحلیلى از نظرگاه‏هاى استاد مطهرى، على دژاكام، تهران، نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها،

1377، 185 صفحه، رقعى .

111 . معرفى اجمالى آثار استاد مطهرى، تهران، صدرا، 1382، 81 صفحه، رقعى .

112 . مقام زن; خلاصه آثار استاد شهید مرتضى مطهرى «دفتر چهارم‏» ، تهران، مركز تحقیقات دانشگاه‏امام صادق علیه السلام، 1380، 176 صفحه، رقعى .

113 . مقتل مطهر; روضه‏هاى شهید مطهرى، جعفر صالحان، تهران، انتشارات سلطان، چاپ‏دوم، 1379، 347 صفحه، وزیرى .

114 . میعاد با استاد مطهرى شهید راه تطهیر سیماى فرهنگ اسلامى از زنگار غرب‏زدگى و شرق مآبى (جلد 1)، على منذر، قم، انتشارات كوثر، بى‏تا، 54 صفحه، رقعى .

115 . نامه تاریخى استاد مطهرى به امام خمینى، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1380، 48 صفحه، رقعى .

116 . نسبت معرفت دینى در اندیشه استاد مطهرى، على دژاكام، تهران، قادر، 1378، 191 صفحه، رقعى .

117 . نفاق و منافق از دیدگاه آیة‏الله شهید مطهرى، زهرا آشتیان و فرشته سلامى، تهران، صدرا، 1382، 81 صفحه، رقعى .

118 . نقد آراء برخى از اندیشمندان معاصر; تعلیمات حضرت على علیه السلام و نظر شهید مطهرى، على شریعتمدارى، تهران، فراشناختى اندیشه، 1380، 148 صفحه، وزیرى .

119 . نقدى بر كتاب «شهید مطهرى افشاگر توطئه‏» ، حسن یوسفى اشكورى، تهران، شركت‏سهامى انتشار، 1364، 258 صفحه، وزیرى .

120 . نگرشى كوتاه بر شخصیت و اندیشه‏هاى استاد شهید مطهرى، كانون مطالعات دانشجویى نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى دانشكده محمود آباد، مازندران، بى‏تا، 39 صفحه، وزیرى .

121 . نهاد خانواده در آثار استاد شهید مطهرى، علیرضا مرتضایى، تهران، فرهنگ‏سراى اندیشه، 1378، 119 صفحه، پالتویى .

122 . هشدارهاى استاد شهید مطهرى، سیدرضا حسینى، قم، انتشارات تپش، چاپ دوم، 1381، 56 صفحه، رقعى .

123 . یادنامه اولین كنگره بررسى و شناخت ابعاد فرهنگى، علمى استاد شهید مطهرى، اهواز، جهاد دانشگاهى (دانشگاه شهید چمران)، 1364، 254 صفحه، وزیرى .

124 . یادنامه شهید آیة‏الله مطهرى; مجموعه سخنرانى‏ها، معاونت امور فرهنگى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى، تهران، انتشارات صحیفه، 1369، 79 صفحه، رقعى .

كتب استاد مطهری

بخش دوم: پایان‏نامه‏ها

1 . آزادى از دیدگاه استاد مرتضى مطهرى، صدیقه قدس، پایان‏نامه مجتمع علمى آموزشى علوم اسلامى خواهران جامعة‏الزهرا علیها السلام، قم، 1379، 79 صفحه .

2 . آزادى و واكنش دو اندیشه‏گر احیاء تفكر مذهبى در ایران معاصر (دكتر على شریعتى و استاد شهید مرتضى مطهرى)، امیر روشن، پایان‏نامه كارشناسى ارشد علوم سیاسى دانشگاه‏تربیت‏مدرس‏دانشكده‏علوم‏انسانى، 1375، 297 صفحه .

3 . امام حسین علیه السلام و واقعه كربلا در آثار علامه شهید مطهرى، طاهره ماهروزاده، پایان‏نامه مجتمع علمى آموزشى علوم اسلامى جامعة‏الزهرا علیها السلام، قم، 1378، 78 صفحه .

4 . اندیشه سیاسى شهید مطهرى، حسن قربان‏نیا، پایان‏نامه كارشناسى‏ارشد مؤسسه آموزشى‏وپژوهشى امام خمینى‏قدس سره، قم .

5 . اندیشه‏هاى سیاسى و اجتماعى شهید مطهرى، محمود سازگارى اردكانى، پایان‏نامه كارشناسى ارشد معارف اسلامى و علوم سیاسى، دانشكده معارف اسلامى و علوم سیاسى، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1373، 260 صفحه .

6 . بررسى اندیشه‏هاى اجتماعى متفكر شهید استاد مرتضى مطهرى، على باقى نصرآبادى، پایان‏نامه كارشناسى ارشد جامعه‏شناسى، دانشكده علوم اجتماعى، دانشگاه تهران، 1373، 483 صفحه .

7 . بررسى عقل و وحى از دیدگاه شهید مطهرى در اصول، حسین عظیمى دخت‏شوركى، پایان‏نامه كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1377، 135 صفحه .

8 . بررسى فلسفه ایده‏آلیسم (بركلى، باتلر) و رئالیسم در فلسفه اسلامى (علامه طباطبائى، استاد مطهرى) و رابطه این دو مكتب با مسائل تربیتى، هاشم ندایى، رساله دكتراى علوم تربیتى - گرایش فلسفه تعلیم و تربیت، دانشكده روان‏شناسى و علوم تربیتى دانشگاه تربیت معلم، 1373، 360 صفحه .

9 . بررسى موضوعى آثار استاد شهید مرتضى مطهرى (بخش اول) تعلیم و تربیت در اسلام (طرح پژوهشى)، فاطمه محمدحسینى و فرشته جعفرى (پژوهشگران)، تهران، صدا و سیماى ج . ا . ا . مركز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه‏اى (مجرى طرح)، 1375 .

10 . بررسى نظرات استاد شهید مطهرى در تفسیر و علوم قرآن، فروغ فتاحى‏زاده، پایان‏نامه كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، 1378 .

11 . تغییرات اجتماعى در دیدگاه دو تن از متفكران مسلمان در صد ساله اخیر مرحوم شهید استاد مطهرى و علامه طباطبائى، نصرالله سمیعى ظفرقندى، پایان‏نامه كارشناسى ارشد جامعه‏شناسى دانشكده علوم اجتماعى و تعاون، دانشگاه تهران، 1370، 191 صفحه .

12 . جامعه‏شناسى دین و سیاست (بررسى آراء شهید مرتضى مطهرى و مرحوم مهندس مهدى بازرگان)، محمدرضا برات‏نژاد، پایان‏نامه كارشناسى ارشد جامعه‏شناسى، دانشكده علوم اجتماعى، دانشگاه تهران، 1376، 164 صفحه .

13 . حدیث و حدیث‏شناسى در آثار شهید مطهرى، ماهرخ كوشكى، پایان‏نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه قم، دانشكده الهیات‏ومعارف‏اسلامى، رشته‏علوم‏قرآن‏وحدیث، 1381، 136صفحه .

14 . سبك رهبرى رهبران اسلامى (حضرت پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام) در آثار شهید علامه مطهرى، محمود رضایى زاده، پایان‏نامه كارشناسى ارشد رشته معارف اسلامى و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1376، 82 صفحه .

15 . شخصیت فلسفى شهید مطهرى و ابتكارات او در فلسفه، عباس حاج زین‏العابدینى، پایان‏نامه كارشناسى ارشد معارف اسلامى و تبلیغ، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشكده الهیات و معارف اسلامى و ارشاد، تهران، 1373، 145 صفحه .

16 . مباحث علوم قرآنى در آثار شهید مطهرى، مسعود صادقى، پایان‏نامه كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد مركزى، 1379 .

17 . مبانى تحول ادارى از دیدگاه شهید مطهرى، میترا اكاوه (پژوهشگر)، تهران، سازمان امور ادارى و استخدامى كشور (مجرى)، 1370 .

18 . مبانى روان‏شناسى اجتماعى در آثار استاد مطهرى (1 . نهاد خانواده 2 . عنصر امر به معروف و نهى از منكر 3 . انسان در جهان‏بینى اسلامى)، علیرضا مرتضایى، عباس احمد واعظى (پژوهشگران)، تهران، معاونت پژوهشگاه علوم پزشكى ایران، دفتر مطالعات اسلامى (مجرى)، 1367 .

19 . معاد از دیدگاه استاد شهید مطهرى، ایمان موسوى پور، پایان‏نامه مجتمع علمى و آموزشى خواهران جامعة‏الزهراء، قم، 1378، 80 صفحه .

20 . معاد از دیدگاه شهید مطهرى، مرضیه ذبیحى هدك، پایان‏نامه مجتمع علمى و آموزشى خواهران جامعة‏الزهراء، قم، 1378، 80 صفحه .

21 . مفهوم تاریخ در آثار استاد شهید مرتضى مطهرى، محمد رحیم پور نوعلى، پایان‏نامه كارشناسى ارشد، دانشكده علوم تربیتى دانشگاه تهران، 1372، 85 صفحه .

22 . مفهوم عدالت اجتماعى نزد استاد مطهرى و دكتر شریعتى، حمید صنعت‏جو، پایان‏نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه قم، 1374، 98 صفحه .

23 . مقایسه «استعداد» از نظر شفلر و «فطرت‏» از نظر شهید مطهرى و بررسى پیامدهاى تربیتى آن دو، سید محمدصادق موسوى، پایان‏نامه كارشناسى ارشد، رشته علوم تربیتى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1376، 144 صفحه .

24 . مقایشه اندیشه‏هاى سیاسى - اجتماعى علامه اقبال و شهید مطهرى، ریاض احمد دار، پایان‏نامه كارشناسى ارشد، رشته فلسفه و كلام مدرسه عالى امام خمینى، مركز جهانى علوم اسلامى، قم، 1382 .

25 . نقش شهید مطهرى در هدایت جوانان قبل از پیروزى انقلاب اسلامى، طاهره شاه رحمانى، پایان‏نامه مجتمع علمى و آموزشى جامعة‏الزهرا علیها السلام، قم، 1379، 74 صفحه .

منبع:

سلمان حبیبى،  فصلنامه معرفت، شماره 77

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.