• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/07/28
  • تاريخ :

انقلاب دیجیتالی

سالن های سینما خود را آماده انقلاب دیجیتالی می كنند.

بر اساس یك گزارش جدید، تا سال 2008 تمام سالن های سینمای كشورهای صنعتی جهان مجهز به پروژكتورهای دیجیتالی خواهند شد. دیجیتالی شدن سالن های نمایش، سینماها را تبدیل به یك مجموعه چند وجهی سرگرم كننده خواهد كرد.

UserName