• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:39
  • تاريخ :

 زندگی روزمره مصریان

 زندگی روزمره مصریان

نوعی بازی با گوی

مصریان باستان همه جور بازی، برای سرگرمی و خوشی و حتی برای تمرین ورزشی داشتند. نمونه هایی از این بازیها را در نقاشی های گورهای سقاره یافته ایم. اهرام حدود 2600 سال قبل از میلاد ساخته شده اند و چه باور کنید و چه نه بعضی از بازیهای آن زمان، هنوز هم رواج دارند مانند بعضی از بازیهای تخته ای.صحنه هایی از بازیهای ورزشی مانند هاکی هم نقاشی شده اند که در آن مردم با شاخه های بلند خرما و گویی که از چرم پر شده با پاپیروس به بازی مشغولند.

 زندگی روزمره مصریان

بازی ای شبیه هاکی

تخته بازی سگ و شغال را از چوب یا عاج در اندازه 15 در 10 سانتی متر می‌ساختند. مهره های حیوان شکلش با پاهایی به شکل پای حیوانات روی 55 خانه سوراخ دارش حرکت می‌کردند. برای مشخص کردن نوبت حرکت از 3 سکه استفاده می‌کردند و کسی که مهره هایش در آخر بازی می‌ماند، بازی را می‌برد.

 زندگی روزمره مصریان

بازی تخته ای "سنت"

"سنت" یک بازی تخته ای دیگر بود که قوانین پیچیده ای داشت و تخته اش 30 سوراخ در سه ستون داشت. طی پادشاهی جدید، این بازی معانی مذهبی و جادویی ای یافت که نمادی از گذر در گذشتگان به دنیای زیرین بود و موفقیت در آن کار را منوط به موفقیت در بازی می‌کرد. از آنجا که این تخته‌ها با هر کیفیتی یافت شده اند، می‌توان گفت که در میان همه طبقات اجتماعی مردم آن روزگار رواج داشته اند.

 زندگی روزمره مصریان

ملکه نفرتاری که "سنت" بازی می‌کند.

بازگشت

UserName