تبیان، دستیار زندگی
مصریان قدیم باور داشتند که پس از مرگ و برای ورود به زندگانی ابدی، داوری از آنها خواهد خواست تا قسم بخورند که هرگز انسانی را نکشته اند، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 زندگی روزمره مصریان

مصریان قدیم باور داشتند که پس از مرگ و برای ورود به زندگانی ابدی، داوری از آنها خواهد خواست تا قسم بخورند که هرگز انسانی را نکشته اند، دزدی نکرده اند و در تمام حیات خود بر روی زمین سدی نساخته اند. این بدان معنا نیست که مصریان با آبیاری مخالف بوده اند، بر عکس آنها هر کاری می‌کردند تا از منابع محدود آب خود استفاده کنند. برای همین بود که احدی اجازه ساخت سد نداشت تا دولت حساب هر قطره آبی را که مصرف می‌شد داشته باشد. کشاورزان اولیه منتظر طغیان طبیعی نیل می‌ماندند تا غلاتشان را آبیاری کند. آنها از 5000 سال قبل از میلاد روشهای مهار رود بزرگ را آغاز کردند و اولین سیستم های آبیاری جهان را ابداع نمودند. این کار با کندن کانالهایی که آب نیل را به مزارع هدایت می‌کرد شروع شد. یکی از اولین مناصب رسمی "حفار کانال" سلطنتی بود. بعدها منابع ذخیره آب برای فصل های خشک و سدها پدید آمد. از تاج سدها هم به عنوان جاده استفاده می‌شد. در طول فصل طغیان سد را می‌شکستند تا آب درون کانالها جاری شود.

 زندگی روزمره مصریان

مصریان شاید اولین انسانهایی باشند که از گاو آهن استفاده کرده و آن را به شاخ گاوها بستند. برای شخم زدن از کج بیل هم استفاده می‌کردند که دسته کوتاهی داشت و کار با آن بسیار کمرشکن بود. بذر پاشی به صورت گروهی انجام می‌شد. بذرپاش سبد دانه‌ها را به گردن می‌آویخت تا دستانش آزاد باشد.

 زندگی روزمره مصریان

زمان برداشت، زمان کار سخت و شدید بود. از طلوع تا غروب تنها چند فرصت کوتاه برای خوردن و نوشیدن وجود داشت. مزد دروگر بسته به میزان درو پرداخت می‌شد و ناظری مواظب بود تا کسی از زیر کار در نرود.

 زندگی روزمره مصریان

گندم را با داس می‌چیدند و بر روی زمین می‌گذاشتند. زنان پشت سر دروگردان، بافه‌ها را در سبدهایی جمع می‌کردند و مستمندان که اغلب زن یا کودک بودند هر دانه ای را که بر زمین می‌ماند برمی چیدند.

 زندگی روزمره مصریان

مردان یا الاغ‌ها غله را حمل می‌کردند.

 زندگی روزمره مصریان

سپس گاوها و گوسفندها روی غله راه می‌رفتند تا دانه و پوست جدا شوند.

 زندگی روزمره مصریان

کاه را با باد دادن با چنگک های چوبی از دانه جدا می‌کردند.

 زندگی روزمره مصریان

کاتبان مقدار محصول را اندازه گرفته و ثبت می‌کردند.

 زندگی روزمره مصریان

یک ناظر هم زمین را با طنابی اندازه می‌گرفت تا میزان مالیات بر محصول آن را معلوم کند.

 زندگی روزمره مصریان

گندم‌ها را در سیلو نگه می‌داشتند.

 زندگی روزمره مصریان

تقریبا تمام افراد بزرگسال مصری دستی در کشاورزی داشتند. بعضی کشاورزان تمام وقت بودند و بعضی در زمان طغیان برای کار اجباری کشاورزی فرا خوانده می‌شدند که جریمه سرپیچی از آن دامن خود و یا خانواده شان را می‌گرفت.

بازگشت