تبیان، دستیار زندگی
پاپیروس برای مصریان بسیار اهمیت داشت. تکنولوژی تولید آن هم به شکل یک راز حفظ می‌شد. اولین استفاده از آن به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 زندگی روزمره مصریان

پاپیروس برای مصریان بسیار اهمیت داشت. تکنولوژی تولید آن هم به شکل یک راز حفظ می‌شد. اولین استفاده از آن به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. ماده خام کاغذ پاپیروس از گیاه cyperus papyrus گرفته می‌شود که در کناره های نیل می‌روید. این کاغذ بوده است که تمام اسرار دنیای آنها را به ما رسانده و تا زمان پدید آمدن خمیر کاغذ به دست اعراب در پایداری و سبکی جایگزینی نداشته است. روش ساخت کاغذ چنان سری بود که مصریان که عادت به نوشتن همه چیز داشتند، هیچ گزارش مکتوبی از فرآیند ساخت آن بر جای ننهاده اند. در این زمان ما با حدس و گمان رویه ای برای ساخت آن در نظر گرفته ایم.

روش تولید کاغذ پاپیروس

1- چیدن ساقه های گیاه پاپیروس

2- کندن پوست سبز ساقه و بیرون آوردن مغز داخلی آن و رشته رشته کردن مغز داخلی- خواباندن رشته‌ها به مدت 3 روز در آب

 زندگی روزمره مصریان

بریدن ساقه های گیاه پاپیروس

3- بریدن رشته‌ها به طول دلخواه و نهادن آنها به شکل افقی بر روی صفحه ای پارچه ای به طوری که 1 میلی متر از هر رشته روی دیگری بیفتد. قراردادن سایر رشته‌ها به صورت عمودی که به کاغذ بافتی صلیبی می‌دهد. نهادن یک صفحه پارچه ای روی همه این مجموعه

 زندگی روزمره مصریان

مرحله سوم ساختن کاغذ پاپیروس

4- قرار دادن صفحه زیر فشار و چسباندن نوارها به هم. برداشتن صفحات پارچه ای پس از خشک شدن 5- در نهایت فشردن شدید نوارها که موجب ساخته شدن کاغذ یکپارچه می‌شود.

بازگشت