• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:39
  • تاريخ :

کیسه قرمز 

کیسه قرمز

این سکه در 1890 ضرب شده است.

کیسه قرمز

در این لایه تکه هایی از چینی صورتی هم هست که به عروسک های چینی تعلق دارد. خرده های لامپ به 1850 یعنی زمان برق کشی شدن شهر هستند.

کیسه قرمز

این ظرفها از 1859 تا به حال ساخته می‌شوند. مارک ته بشقاب نشان می‌دهد که بین 1897 تا 1904 ساخته شده است.

به این ترتیب این لایه به بعد از 1890 تعلق دارد.

بازگشت

 

* صفحات مرتبط

ما دنبال گنج نمی گردیم

قدم به قدم با باستان شناسان

نمودار خاک

بازی صبر وحوصله

معمای پنج کیسه

جواب درست

 

مترجم: ساناز فرهنگی

 

UserName