• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:39
  • تاريخ :

کیسه زرد

کیسه زرد

این ظروف سرامیکی از میانه سالهای 1800 تا اوایل قرن بیستم کاربرد داشتند.

کیسه زرد

ظرفهایی با در شیشه ای و فلزی بعد از 1869 ساخته شدند.

کیسه زرد
کیسه زرد

هر دوی این سرپیپ‌ها مارک TD دارند. این مارک از دهه های پایانی قرن نوزدهم به وجود آمده است. سیگار کشیدن تا بعد از جنگ جهانی اول همه گیر نبود و قبل از آن مردم از این پیپ های گلی برای کشیدن تنباکو استفاده می‌کردند.

کیسه زرد

تیله های گلی قبلی از 1950 خیلی محبوب بودند. تقریباً همه بچه ها خودشان آنها را می‌ساختند و در آفتاب خشک می‌کردند.

کیسه زرد

حوالی 1950 بود که تیله های شیشه ای، این تیله های گلی را از میدان به در کردند. بنابراین این لایه خاک قبل از 1869 وجود داشته است. چون جدیدترین شی موجود در آن یعنی دربهای شیشه ای بعد از 1869 تاریخ گذاری شده اند.

بازگشت

 

* صفحات مرتبط

ما دنبال گنج نمی گردیم

قدم به قدم با باستان شناسان

نمودار خاک

بازی صبر وحوصله

معمای پنج کیسه

جواب درست

 

مترجم: ساناز فرهنگی

UserName