تبیان، دستیار زندگی

بررسی اثر ضد سرطانی زهر زنبور عسل، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان امید ایران در بخش سمینار

در ابتدا ما اصول ایمنی در آزمایشگاه را یاد گرفتیم. نکاتی آموزش داده شد که باید برای حفظ ایمنی رعایت شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 126  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
بررسی اثر ضد سرطانی زهر زنبور عسل، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان امید ایران در بخش سمینار
مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: تاثیر زهر زنبور عسل بر مرگ سلول های سرطان پستان
نام مدرسه: دبیرستان امید ایران کرج
نام استاد: آقای محمد پنجی و پوریا کشاورز
دانش آموزان: علی محمدیان، آروین جنتی، پوریا کمندی

چکیده:
در ابتدا ما اصول ایمنی در آزمایشگاه را یاد گرفتیم. نکاتی آموزش داده شد که باید برای حفظ ایمنی رعایت شود.
بعد از مطالعه ما رده سلولی سرطان پستان انسانی MDA-MB-231 را انتخاب و از انستیتو پاستور ایران خریداری کردیم و بعد از آن بر طبق شناسنامه این سلول ها مشغول به کشت آن ها شدیم.

مقدمه:
شرایط مورد نیاز برای کشت این سلول ها به شرح زیر می باشد:
· محیط کشت DMEMیا RPMI 1640
· سرم جنین گاوی بر حسب شرایط 10-15 درصد
· آنتی بیوتیک ترکیبی پن استرپ که ترکیبی از پنی سیلین و استرپتومایسین می باشد به میزان 1 درصد
· دمای مورد نیاز برای این سلول ها 37 درجه می باشد که با فشار کربن دی اکسید 5 درصد همراه خواهد بود.

بعد از کشت دادن این سلول ها در آزمایشگاه و نگهداری آنها ما برای خرید زهر زنبور عسل اقدام کردیم.
پس از خرید آن، ما آن را به عنوان دارو تیمار خواهیم کرد تا میزان سمیت وکشندگی آن را بر روی سلول های سرطانی بررسی کنیم.
برای میزان سمیت و کشندگی یک ماده روش های متفاوتی وجود دارد که ما از تست MTT استفاده خواهیم کرد.

مطالعات تکمیلی و  آزمایشات بر روی این تست در حال انجام است.

  
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان - تنظیم: زینب شاه مرادی