تبیان، دستیار زندگی

الگوریتم ژنتیك، دستاورد برتر دوره دوم پژوهش سرای دکتر اذکایی در بخش سمینار

تحقیق و بررسی در زمینه الگوریتم ژنتیك در چندین مرحله انجام گرفت كه در زیر به بررسی مراحل به صورت مختصر می پردازیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 126  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
الگوریتم ژنتیك، دستاورد برتر دوره دوم پژوهش سرای  دکتر اذکایی  در بخش سمینار
مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: گزارش كار بررسی الگوریتم های ژنتیك
نام مدرسه: پژوهش سرای  دکتر اذکایی همدان
نام استاد: خانم زهره نورمحمدی
دانش آموزان: زهرا ختن لو، شیرین رضایی، سوگل گودرزی، آیدا احمدی

مقدمه:
تحقیق و بررسی در زمینه الگوریتم ژنتیك در چندین مرحله انجام گرفت كه در زیر به بررسی مراحل به صورت مختصر می پردازیم.

مرحله اول: آشنایی با مفهوم ژنتیك
برای آشنایی مقدماتی با مفهوم الگوریتم ژنتیك، ابتدا به جمع آوری اطلاعاتی از طریق پرسش از استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان بسنده شد، كه در این مرحله مفهوم الگوریتم ژنتیك به طور خلاصه و زبان ساده نتیجه گیری شد.

مرحله دوم: بررسی مقالات و كتب
پس از آشنایی مقدماتی با الگوریتم ژنتیك در مرحله قبل مقالات و كتاب هایی كه در زمین الگوریتم ها و الگوریتم ژنتیك بودند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، كه از جمله آنها می توان به مقاله آشنایی با الگوریتم هوشنمد ایمنی و كاربرد آن برای حل مسائل بهینه سازی و كتاب الگوریتم های فرا ابتكاری دكتر پرویز فتاحی كه در زمینه الگوریتم های ژنتیك بسیار مفید و كار آمد بودند اشاره كرد.

نتایج :
الگوریتم ژنتیك، الهامی از علم ژنتیك و نظریة تكامل داروین است و براساس بقای برترین ها یا انتخاب طبیعی استوار است. یك كاربرد متداول الگوریتم ژنتیك، استفاده از آن به عنوان تابع بهینه كننده است. الگوریتم ژنتیك ابزار سودمندی در بازشناسی الگو، انتخاب ویژگی، درك تصویر و یادگیری ماشینی است.
درالگوریتم های ژنتیك، نحوه تكامل ژنتیكی موجودات زنده شبیه سازی می شود. این الگوریتم ها با الهام از روند تكاملی طبیعت مسائل را حل می نمایند.
الگوریتم ژنتیك مانند طبیعت یك جمعیت از موجودات را تشكیل می دهد و با اعمالی بر روی این مجموعه به یك مجموعه بهینه و یا موجود بهینه دست می یابد.
الگوریتم های ژنتیك با توجه به خصوصیات خاص خودشان به خوبی از عهده حل مسائلی كه نیاز به بهینه سازی دارند برمی آیند.


برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان - تنظیم: زینب شاه مرادی