• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

بازی صبر وحوصله

آن چیزی که موجب تفاوت باستان شناسی که شما باشید با یک آدم معمولی می‌شود، دقت دید و نحوه تفکر شماست. شما با صبر و حوصله یک عالمه خرده ریز پیدا کرده اید. یک آدم ناآگاه فکر می‌کند تمام آنها آشغال است اما این‌ها مدارک شماست در حل پرونده زندگی انسانها! بدیهی است که باید آنها را تمیز کنید و در کنار هم قرار دهید و سعی کنید شکل اولیه آنها را حدس بزنید.

 

شاید قطعه هایی گم شده باشد، یا حتی تکه هایی اضافه داشته باشید. اگر صبر و حوصله این کار را دارید روی شکل زیر کلیک کنید.

بازی صبر و حوصله

حالا وقت آن است که با جادوی علم این قطعات ساکت را به حرف بیاورید. این چینی شکسته چیست؟ چه می‌گوید؟ کی ساخته شده است؟ این میخها قدیمی تر هستند یا این چینی؟ توی این شیشه چه می‌ریخته اند؟ عطر یا دارو؟

اینجا 5 کیسه کوچک هست و یک معما! اگر می‌خواهید آن را حل کنید روی شکل زیر کلیک کنید.

 

 

* صفحات مرتبط

ما دنبال گنج نمی گردیم

قدم به قدم با باستان شناسان

نمودار خاک

معمای پنج کیسه

جواب درست

 

مترجم: ساناز فرهنگی

 

UserName