• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

نمودار خاک

آیا می‌توانید لایه های خاک تصویر زیر را به ترتیب زمانی مرتب کنید؟

نمودار خاک

جواب درست: S, H, T, A, X, D, L, J, O, Z, W, B, R, U, E, P, Q, C, M, N, F, K, G

بازگشت

 

* صفحات مرتبط

ما دنبال گنج نمی گردیم

قدم به قدم با باستان شناسان

بازی صبر وحوصله

معمای پنج کیسه

جواب درست

 

مترجم: ساناز فرهنگی

 

UserName