• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

دختر

دختر

من خیلی ناراحتم که پولی فوس به مدرسه می‌رود. آخر من اجازه مدرسه رفتن ندارم. من باید اینجا در خانه بمانم.

دختر

امّا من هم خواندن و نوشتن یاد می‌گیرم. در حیاط خانه مان می‌نشینم و خودم درس می‌خوانم. فکر کنم تمام داستانهای ازوپ را خوانده باشم. من دوستشان دارم. وقتی ماموس آنها را برای پولی فوس می‌خواند، اجازه می‌داد من هم گوش کنم. من دخترم. باید در خانه بمانم و به مادر کمک کنم تا از اعضای خانواده در این طاعون وحشتناک پرستاری کند.

بازگشت

UserName