• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

پدر

پدر

من واقعاً به پسرم اسپارکوس افتخار می‌کنم. ترپولا او را خوب بار آورده است. من از او انتظار کارهای بزرگ دارم. او با من در سرباز خانه خواهد ماند. مطمئنم مادرش خیلی دلتنگ او نخواهد شد. ما هر دو می‌توانیم او را ملاقات کنیم... بعدها وقتی من 60 ساله شوم، دوران بازنشستگی ام را در ساموس خواهم گذراند. آنجا آب و هوای خوبی دارد. به زودی باید به آتن بروم و به محاصره کنندگان شهر بپیوندم.

 

بازگشت

UserName