تبیان، دستیار زندگی

فایده امام غایت در دوران غیبت کبری چیست؟

انتفاع و بهره انسان ها از حضرت مهدی (عج) در زمان غیبت کبری چگونه متصور است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حضرت مهدی

انتفاع و بهره انسان ها از حضرت مهدی (عج) در زمان غیبت کبری چگونه متصور است؟ پاسخ این سؤال را امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش از امام سجاد(ع) نقل می کند. که حضرت فرمود: ما اهل بی ت، امام مسلمی ن و حجت های خدا بر جهانی ان و آقای مؤمنی ن هستی م، ما مولای مسلمی ن و پناه اهل زمی ن هستی م همانگونه که ستارگان پناه اهل آسمانند، به وسی له ما از برخورد آسمان به زمی ن جلوگی ری می شود مگر اینکه به اذن خدا باشد، به وسی له ما باران می بارد و رحمت خداوند بر همه چی ز سایه می گستراند و زمی ن برکات خود را خارج می سازد و اگر ی کی از ما اهل بی ت در زمی ن نباشی م زمی ن اهل خود را می بلعد، سپس فرمود: از زمانی که خداوند آدم را خلق کرد زمی ن را از حجت خالی نگذاشت، آن حجت ی ا ظاهر شناخته شده بوده ی ا غائب و در پس پرده بعد از این هم زمی ن تا روز قی امت از حجت خالی نمی ماند و اگر اینگونه نباشد مردم خدای تعالی را پرستش نمی کنند، سلی مان (راوی حدی ث) می گوی د: چگونه مردم از حجت غائب بهره مند می شوند؟ حضرت فرمود: همانگونه که از خورشی د بهره مند می شوند هنگامی که در پشت ابر است.»[1]

وجوه تشبی ه حضرت مهدی (ع) به خورشی دی که ابر آن را پوشانده متعدد است، اینک هشت وجه را از مجلسی نقل می نمایی م و بقی ه وجوه را خود اضافه کرده و ی ک نکته بسی ار مهم در پایان ذکر خواهی م کرد.

1. نور وجود و علم و هدایت حضرت به خلق می رسد همانگونه که نور خورشید از پس ابر به زمین می رسد.

2. در اثر این روشنایی مردم به چاه نمی افتند، اگر امام زمان(عج) نبود لاستحق الخلق بقبائح اعمالهم انواع العذاب (مردم به واسطه بدی اعمالشان مستحق عذاب های گوناگون می گشتند.) و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم،[2] ای رسول، خدای تعالی تا وقتی که تو در میان مردم هستی آنان را عذاب نمی کند.

هر چه ارتباط معنوی مردم با حضرت بیشتر باشد بیشتر از گرفتاری های معنوی دور می شوند و خلاصه اینکه فایده های روز به آنان می رسد و ضررهای تاریکی از آنان دور می گردد.

3. همانگونه که وقتی خورشید پشت ابر است مردم انتظار بیرون آمدنش را می کشند غیبت امام عصر(عج) به انسان ها حالت انتظار می بخشد و حالت انتظار سازنده است.

4. منکر وجود حضرت مانند منکر خورشید است هنگامی که پشت ابر پنهان گشته.

5. گاهی پشت ابر رفتن خورشید برای مردم نافع تر است. حجت خدا هم گاهی اگر غایب باشد برای مردم منفعتش بیشتر است مثلاً منافقین و معاندین شناخته می شوند (مانند هنگامی که مسئول ناصالحی بر مسند امور تکیه زند چرا که این امر موجب می شود بر ما خود را نشان دهند)

همانگونه که وقتی خورشید پشت ابر است مردم انتظار بیرون آمدنش را می کشند غیبت امام عصر(عج) به انسان ها حالت انتظار می بخشد و حالت انتظار سازنده است

6. برای کسانی که با ضعف باصره مستقیماً به خورشید نگاه کنند ظهور خورشید مضر است و موجب کوری آنان می گردد. نگاه مستقیم به حجت خدا هم گاهی برای کسانی که ضعف ایمان دارند کوری می آورد زیرا اعمال حضرت محکم و متشابه دارد (پیامبر اکرم(ص) در نماز واجب از قبله برگشت، مؤمنین نیز برگشتند و چون و چرا نگفتند)

7. خورشید پشت ابر هم که باشد نفعش برای همه عمومی است مگر کسی که کور باشد، حضرت هم نفعش به همه می رسد و رحمتش رحمانیه است مگر کسی کور باطنی باشد.

8. شعاع نور خورشید حتی اگر پشت ابر باشد به اندازة راه های نفوذ خانه ها وارد آنها می شود، هر مقدار روزنه و پنجره بیشتر و بزرگتر باشد و موانع و پرده ها کمتر، نور بیشتر وارد خانه می شود، نفوذ نور وجود حضرت حجت(ع) نیز در جان آدمیان چنین است.[3]

9. خورشید، مرکز منظومة شمسی است حتی اگر پشت ابر باشد امام زمان(ع) هم قلب عالم امکان است حتی اگر غائب باشد.

10. ابر موجب می شود مردم قدر و ارزش خورشید را بدانند، غیبت هم موجب می شود مردم قدر امام زمان(عج) را بدانند.

11. ابر موجب می شود کسانی که آمادگی مستقیم خورشید را ندارند اگر می خواهند آن را ببینند خود را مجهز و آماده کنند، غیبت هم این فرصت را به انسان ها می دهد.

12. خورشید پشت ابر باعث می شود لکه ها کمتر دیده شوند در حالی که اگر ظاهر باشد هر لکه ای پیدا است حتی اگر بر روی صفحة سیاه باشد چه رسد به اینکه بر روی صفحة سفید باشد. غیبت امام زمان(عج) هم موجب می شود عیب های انسان ها و خلق برای مدتی مخفی بماند ولی اگر ظهور کند به واقع و حقیقت امر حکم خواهد کرد.

13. ابر نه تنها سبب نمی شود انسان ها خورشید را فراموش کنند بلکه توجه آنها را به خورشید بیشتر می کند. غیبت نیز باعث فراموش شدن آرمان نمی گردد.

14. هیچ گاه ابر یک دفعه از روی خورشید کنار نمی رود بلکه خروج خورشید از پشت ابر تدریجی است، ظهور امام زمان(عج) هم تدریجی است. ظهور صغری و ظهور کبری دروغند، هر چه موانع بیشتر کنار رود حضرت بیشتر جلوه می نماید تا جایی که تمام رخ ظهور فرماید.

15. ابر و خورشید برای همیشه با هم نیستند بالاخره ابر از مقابل خورشید کنار می رود بالاخره روزی غیبت امام زمان(عج) تمام می شود و او خواهد آمد.

16. هوای ابری غمگین است، دل انسان می گیرد مخصوصاً دل غریب ها و بی کسها هوای ابری عشق ساز است، هوای ابری عاشق کش است، عشق را شعله ور می کند غیبت امام زمان(عج) نیز همچون هوای ابری عشق ساز و حیران کننده عشاق است.

17. خورشید در پشت ابر خودش مقصر نیست، شرایط، ابر را بر روی خورشید آورده، امام زمان هم در غیبتش مقصر نیست، اعمال ما باعث غیبت وجود حضرت شد، فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه[4] ما را از مردم حبس نکرده مگر انجام کارهای ناشایستی که از آنان به ما می رسد .

18. مهمترین وجه شباهت حضرت مهدی(ع) به خورشیدی که ابر آن را پوشانده این است که خورشید سبب حیات در کرة زمین است حتی اگر پشت ابر باشد یا شب باشد.

امام زمان(عج) واسطه فیض بین خدا و عالم امکان است. این السبب المتصل بین الارض و السماء؛ او به اذن خداوند باعث حیات بشری و جمادی و حیوانی و نباتی شده، او پناه جهانیان در همه بلیات است به واسطه آن حضرت باران می بارد و رحمت رحمانیه خداوند بر همه جهان گسترده گشته و اگر او نبود زمین برکات خود را حبس می نمود و امکان حیات در جهان ممکن نبود همانگونه که اگر خورشید نبود زندگی در این کرة خاکی محال می گشت.

و این مسئله مهمترین وجه است که به نظر می رسد روایت مذکور مستقیماً به آن تصریح می نماید.
 
پی نوشت
*. علیرضا مستشاری.
[1]. بحارالانوار، ج 23، ص 5، ح 10.
[2]. انفال/ 33.
[3]. بحارالانوار، ج 52، ص 92، ذیل حدیث 8.
[4]. همان، ج 53، ص 176، ح 8.

منبع : پایگاه حوزه
 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.