تبیان، دستیار زندگی

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

مراحل اجرای طرح: 1- توجیه عمومی طرح 2- آشنایی با مواد اولیه و روش کار 3- انجام آزمایشات و تهیه نمونه ها
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 126  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
مقطع: دبستان
موضوع: تهیه نانوعطر با ماندگاری بالا
نام مدرسه: دبستان سما واحد یاسوج
نام استاد: آقای سید مهدی پیمانی مطلق
دانش آموزان:  ایلیا محمد حسینی،‌ یاسین عزیزی، امیرمحمد ایزدی،‌ پویان جانی پور، علیرضا جعفری

مراحل اجرای طرح:
1-     توجیه عمومی طرح
-          آشنایی با مبانی فناوری نانو و نقش آن در تهیه عطر با ماندگاری بالا
-          بررسی جوانب علمی طرح
-          بررسی جوانب کاربردی طرح
-          آشنایی با مفاهیم امولسیون و نانو امولسیون
-          تعریف متغیر ها

2-    آشنایی با مواد اولیه و روش کار
-          بررسی انواع سورفاکتانت ها
-          بررسی نقش سورفاکتانت ها در تهیه امولسیون
-          آشنایی با روند اجرای آزمایش
 
3-    انجام آزمایشات و تهیه نمونه ها
-          تهیه نمونه های مختلف در راستای رسیدن به اهداف طرح
-          بررسی نتایج
-          مقایسه نمونه ها

انجام آنالیزها و جمع بندی نتایج نهایی و گزارش نویسی

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار
 
تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

تهیه نانو عطر با ماندگاری بالا، دستاورد برتر دبستان سما در بخش سمینار

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: نسرین صادقی