تبیان، دستیار زندگی
425 قبل از میلاد مسیح الان سال 420 قبل از میلاد است. ارتش اسپارت ده سال است که بیرون آتن منتظر نشسته است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

425 قبل از میلاد مسیح

435 قبل از میلاد مسیح

425 قبل از میلاد مسیح الان سال 420 قبل از میلاد است. ارتش اسپارت ده سال است که بیرون آتن منتظر نشسته است. دراین بین تنها یک سال آتش بس برقرار بوده است. نیکیاس آتنی آتش بس دیگری ترتیب داده است که قرار است تا 50 سال برقرار بماند. همه می‌توانند به خانه برگردند. آتن سرزمینش را حفظ می‌کند و اسپارت زمینهایی را که در جنگ فتح کرده است، نگه خواهد داشت. البته همه از این توافقات راضی نیستند، به خصوص آلکیبیادس که تازه به عنوان رهبر محبوب آتنی‌ها برگزیده شده است. او به خاطر برنده شدن در مسابقات ارابه رانی المپیک، جداً به یک قهرمان بدل گشته است.

اسپارکوس و خانواده اش شاهد تغییرات بسیاری بوده اند! اما خود اسپارتی‌ها تغییری نکرده اند.

425 قبل از میلاد مسیح
435 قبل از میلاد مسیح
425 قبل از میلاد مسیح
435 قبل از میلاد مسیح
425 قبل از میلاد مسیح

پدر

سگ

مادر

دختر

پدر بزرگ

پسر

پولی فوس و خانواده اش در حال قدرت گرفتن هستند. آنها از طاعون جان سالم به در برده و به آینده ای بهتر چشم دوخته اند.

435 قبل از میلاد مسیح
435 قبل از میلاد مسیح
435 قبل از میلاد مسیح
435 قبل از میلاد مسیح
435 قبل از میلاد مسیح
435 قبل از میلاد مسیح

پدر

مادر

مادر بزرگ

دختر

پدر بزرگ

پسر

بازگشت