• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

سگ

سگ

اسپارکوس می‌خواهد سرباز شود. به جای بازی کردن با من در دشتها، می‌خواهد به مدرسه برود و جنگیدن یاد بگیرد. من نمی فهمم! سیزده سال آموزش سربازی و حتی ده دقیقه هم درنبرد اولش دوام نخواهد آورد. امیدوارم سگش را هم با خودش به نبرد ببرد.

تصویر نبرد

بازگشت

UserName