• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

پدر

پدر

من اشتباه می‌کردم. دموکراسی وقت تلف کردن بود و باعث شکست ما به اسپارت شد. دیگر برای رأی دادن سنگی در کوزه نمی اندازیم.

 

حالا من با اسپارت همکاری می‌کنم. من عضو" جباران " هستم و برای تصمیم گیری در هر کاری قدرت دارم.

 

ما دوباره آتن را بزرگ و قدرتمند می‌کنیم و هرکس مخالف ما باشد ....

جباران

بازگشت

UserName