• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

مادربزرگ

مادربزرگ

پیشگو راست می‌گفت . من آن مرد بلند قد را دیدم، اما نمی دانم او چه کسی است.

ما در دشتهای الیزه هستیم.

نه جناحی هست و نه خانواده ای. ما همه عضو یک خانواده بزرگ هستیم.

دشت های الیزه

بازگشت

UserName