• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

پدر

پدر

حالا همه آن اسپارتی های خوب و واقعی درگذشته اند. ما اسپارتی‌ها نمی نویسیم. پس تاریخ چطور ما را به خاطر خواهد آورد؟

 

باید به آتن برگردم . ما پیروز شدیم و حالا باید آتنی‌ها را از شر این دموکراسی مسخره نجات بدهیم.

 

من باید 30 نفر را به عنوان " جبار " انتخاب کنم.

 

آنها به نام اسپارت حکومت خواهند کرد و تا وقتی نظم را حفظ کنند می‌توانند هر کاری دوست دارند بکنند! بعد هم به ساموس خواهم رفت.

بازگشت

UserName