• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

سگ

سگ

من هم مردم و به جهان زیرین رفتم. اما یادم رفت هرمس را با خودم ببرم.

وقتی می‌خواستم برگردم به سگ سه سر بزرگی با دم اژدها، به نام سربر، برخوردم که نمی گذاشت مرده‌ها از در دنیای دیگر بیرون بروند و به میان زنده‌ها برگردند.

مرد قایقران

حالا دیگر از آبهای لته که فراموشی می‌آورد، می‌نوشم و همه چیز را از یاد می‌برم.

بازگشت

UserName