• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

مادر

مادر

من چقدر خوش شانسم که دو تا بچه سالم، اسپارکوس و پولونیا، دارم.

هراسپارتی، زن یا مرد، باید بدن کاملی داشته باشد. هنگامی که بچه ای به دنیا می‌آید، سربازان اسپارتی به آن خانه می‌آیند و سلامت بچه را بازرسی می‌کنند.

من برای اسپارکوس نگران بودم... او در روز آمدن سربازها، لکه ای روی دماغش داشت... خیلی خوب شد که عمو پاتروناس مسؤول کار بود که خوب نمی دید. او حدود 60 سال دارد و نزدیک بازنشستگی است.

این آخرین جنگ اوست! او هم هیجانزده است چون همیشه دلش می‌خواست علیه آتنی‌ها بجنگد.

اگر بچه هایم سالم و قوی نبودند، آنها را می‌گرفتند و می‌بردند و روی تپه‌ها رها می‌کردند تا بمیرند یا به عنوان برده تربیتشان می‌کردند. برده های ما خیلی زشت هستند.

مادرمادر

بازگشت

UserName