• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

پولونیا

پولونیا

من همچنان به پیراموس علاقه دارم. اما پدرم دستور دستگیری پیراموس را صادر کرده است.

او دیگر خطرناک شده و بردگان را تا سرحد شورش تحریک کرده است. نمی دانم عاقبت ما چه خواهد شد؟

پولونیا

بازگشت

UserName