• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

پسر

404 قبل از میلاد مسیح

پیروزی ما در سیسیل درخشان بود. 180 کشتی آتن را نابود کردیم و خودمان صدمه چندانی ندیدیم.

در 404 قبل از میلاد به آتیکا حمله کردیم. بعد از جنگ کوتاهی آتنی‌ها تسلیم شدند.

ما خواستار نابودی دیوارهای بندر پیرائوس و دیوارهای بین آتن و پیرائوس شدیم. شهروندان آتن را وادار کردیم به دست خودشان دیوارها را خراب کنند. اکنون اسپارت بسیار قدرتمند است.

من هم در پی قدرت بیشتر هستم.

پسر

بازگشت

UserName